Kiskomplex S - BMEEPUIS711


 • KISKOMPLEX S - BMEEPUIS711  Konzulens: WETTSTEIN Domonkos PhD
  Heti óraszáám: 6 óra tervezési gyakorlat, csütörtök 14-20, K211
  Kreditpont értéke: 6
  Követelmény: félévközi jegy

  // TIHANY

  BALATON _ TÁJ / TELEPÜLÉS / ÉPÍTÉSZET

  A félévet közös kirándulással indítjuk ahol a bezártság időszaka után mind egymással, mind a helyszín adottságaival megismerkedünk. A félév során követve a TT3-ban évek alatt kidolgozott tanszéki módszertant a nagy táji-, települési lépték felöl közelítünk a konkrét beavatkozások léptékéig, melyben mindvégig szem előtt tartjuk a települési környezet, a táj és az építészeti beavatkozás összhangját. Először csapatokban fogunk dolgozni, majd a félév során az építészeti beavatkozáshoz közelítve egyre inkább az egyéni munka felé haladunk.

  A félév oktatói a TT3 tárgyon az Urbanisztika Tanszékről Wettstein Domonkos, Fonyódi Mariann és Szabó Árpád lesznek. Meghívott oktatóként bekapcsolódik Dőry Bálint meghívott építész valamint Bujdosó Judit főépítész, Massány Edina tájépítész és 1-1 előadás erejéig több meghívott építész és vendégelőadó. A Kiskomplex tárgy tantárgyfelelőse Wettestein Domonkos lesz.

  További részletek hamarosan a bemutatkozó előadásunkon.
  Hogy ne maradj le semmi fontos hírről kérjük töltsd ki az előregisztrációt és minden fontos fejleményről tájékoztatunk.

  KISKOMPLEX ELŐREGISZTRÁCIÓ


  Kiskomplexen célunk, hogy a szerkezeti szakirányos hallgatók műszaki képességeire építve alakítsuk ki az egyedi tervezési módszertant. A tantárgy speciális, urbanisztikai metodikájában lépésről lépésre építjük fel az alkotás műszaki és formai szintézisét. A folyamat kiindulásaként urbanisztikai szintű problémafelvetések lehetőséget adnak a több léptékszintet átfogó analízisre és az erre épülő komplex formaalkotásra.

  A félév során a tágabb lépték felől, a tájképet feltérképezve  [urban landscape]  közösen vizsgáljuk meg a félsziget problémás területeit, majd a koncepció egy elemére fókuszálva a szerkezeti és formai kérdéseket összhangban kezelve alakítjuk ki az építészeti feladatot [m= 1:100]. Nagy hangsúlyt fektetünk a regionális és települési problémák megismerésére, majd olyan válaszok keresésére, melyek felelősségteljes és reális lehetőséget jelenthetnek ezek megoldására. Célunk építészeti és környezettudatossági szempontból is modell értékű konstrukciók kidolgozása.

  Tervezésmódszertani szempontból a félév három szakaszra bontható. Az egyes fázisokban eltérő léptékszinteken keressük a Kiskomplex műfajából adódó műszaki-formai kérdések szintézisét.

  • VÁROSÉPÍTÉSZETI HÁLÓZATOK / Ismerkedés a települési, környezeti adottságokkal, a közösségi közlekedés hálózataival / 3-4 hét
  • AKCIÓTERÜLET – HELYKIJELÖLÉS / Koncepció megfogalmazása és az akcióterületek kijelölése / 2-3 hét
  • ÉPÜLET – STRUKTÚRA / Épület tervek elkészítése 1:200 (kivételes esetben 1:100) léptékig, a hozzátartozó környezet bemutatásával és megtervezésével, a kontextus értelmezésével / 6 hét

  A Kiskomplex a műszaki szakirány hetedik félévének önálló tervezési tárgya, mely előkészíti az ezt követő két Komplex tervezés tárgyat.  A félév teljesítésének a feltétele az órák 70%-án való részvétel, és az elfogadott vázlattervek teljesítése, valamint a féléves terv határidőre történő beadása. A tárgy a féléves munka során készített terv értékeléséből adódó gyakorlati jeggyel zárul.


  Wettstein Domonkos

  wettstein@urb.bme.hu

 • TEMATIKA / ÜTEMTERV