Kiskomplex S - BMEEPUIS711


 • KISKOMPLEX S - BMEEPUIS711  Konzulens: WETTSTEIN Domonkos PhD
  Heti óraszáám: 6 óra tervezési gyakorlat, csütörtök 14-20, K211
  Kreditpont értéke: 6
  Követelmény: félévközi jegy

  // ONLINE _ OFFLINE _ WORKSPACE

  A social distancing új paradigmája az építészetoktatást is új kihívások elé állítja: az online hétköznapok, a közösségi műhelymunka hiánya és az átalakuló oktatási terek számunkra is aktuális kérdésket vetnek fel: Hogyan oldható fel a közösségi műhelymunka és a távoktatás ellentmondása? Kialakíthatóak-e szemléletformáló műhelyterek, amelyek a vírushelyzet követelményeire is válaszokat adnak? 

  A félév során az oktatás alternatív tereivel kísérletezünk. Az építészképzésben hosszabb távon megkerülhetetlen a közösségi alkotómunka és a műhelyhasználat. A karnak már régóta nagy szüksége lenne új oktatási műhelyekre, helyszínekre, és ehhez a COVID-19 vírushelyzet következtében elinduló online oktatás új kihívásokat is támasztott. A megszorítások és lazítások egyensúlyozásban az alternatív oktatási tereknek nagy szerepük lehet az alkotómunka folyamatos fenntartásában. A távolságtartás és biztonsági előírások betartása mellett új szemléletformáló térformák alakíthatóak ki, ahol a közösségek és alkotóműhelyek az új paradigmákat is szemelőtt tartva működhetnek tovább, az alkotómunka közben nem csak az építészet, de a közösségi élet új formáit is megtanulva. Milyen térbeli-szerkezeti megoldások dolgozhatóak ki a vírushelyzet funkcionáis és térszervezési kihívásaira? Milyen új oktatási formák és térbeli elrendezések alakíthatóak ki az online és offline tér határán? 

  A kísérletezés helyszíne az egyetemi campus és környezete. A közös koncepcióalkotás folyamatában saját oktatási tereinket gondoljuk újra, az alternatív helyszínek után kutatva a tervezésbe a campuson túli területeket is bevonjuk. Nem csak a műszaki egyetem szűken vett területét, de a Duna-part, a lágymányosi campus és a Kopaszi-gát fejlődő helyszíneit is megvizsgáljuk, hogy az oktatás alternatív tereit egy összefüggő hálózat részeként alakíthassuk ki.

  Kiskomplexen célunk, hogy a szerkezeti szakirányos hallgatók műszaki képességeire építve alakítsuk ki az egyedi tervezési módszertant. A tantárgy speciális, urbanisztikai metodikájában lépésről lépésre építjük fel az alkotás műszaki és formai szintézisét. A folyamat kiindulásaként urbanisztikai szintű problémafelvetések lehetőséget adnak a több léptékszintet átfogó analízisre és az erre épülő komplex formaalkotásra.

  A félév során a tágabb lépték felől, a tanulás tájképét feltérképezve  [learning landscape]  közösen vizsgáljuk meg az egyetemi campus problémás területeit [m=1:500], majd a koncepció egy elemére fókuszálva a szerkezeti és formai kérdéseket összhangban kezelve alakítjuk ki az építészeti feladatot [m= 1:100]. Nagy hangsúlyt fektetünk a regionális és települési problémák megismerésére, majd olyan válaszok keresésére, melyek felelősségteljes és reális lehetőséget jelenthetnek ezek megoldására. Célunk építészeti és környezettudatossági szempontból is modell értékű konstrukciók kidolgozása.

  Tervezésmódszertani szempontból a félév három szakaszra bontható. Az egyes fázisokban eltérő léptékszinteken keressük a Kiskomplex műfajából adódó műszaki-formai kérdések szintézisét.

  • VÁROSÉPÍTÉSZETI HÁLÓZATOK / Ismerkedés a települési, környezeti adottságokkal, a közösségi közlekedés hálózataival / 3-4 hét
  • AKCIÓTERÜLET – HELYKIJELÖLÉS / Koncepció megfogalmazása és az akcióterületek kijelölése / 2-3 hét
  • ÉPÜLET – STRUKTÚRA / Épület tervek elkészítése 1:200 (kivételes esetben 1:100) léptékig, a hozzátartozó környezet bemutatásával és megtervezésével, a kontextus értelmezésével / 6 hét

  A Kiskomplex a műszaki szakirány hetedik félévének önálló tervezési tárgya, mely előkészíti az ezt követő két Komplex tervezés tárgyat.  A félév teljesítésének a feltétele az órák 70%-án való részvétel, és az elfogadott vázlattervek teljesítése, valamint a féléves terv határidőre történő beadása. A tárgy a féléves munka során készített terv értékeléséből adódó gyakorlati jeggyel zárul.


  JELENTKEZÉS a wettstein@urb.bme.hu címen.

 • TEMATIKA / ÜTEMTERV