Komplex tervezés 1S - BMEEPUIS812


 • KOMPLEX TERVEZÉS S1 UI /// BMEEPUIS812

  Oktatók: FONYÓDI Mariann PhD, FENES Tamás DLA, ALFÖLDI György DLA, Herczeg László, Galina Zoltán, DOBOS Botond
  Tárgyfelelős: FONYÓDI Mariann PhD
  Heti óraszám: heti 2×5 óra tervezési gyakorlat
  Kredit­érték: 10
  Követelmény: félévközi jegy

  A tárgy célja a komplex építészeti tervezési szemlélet elsajátítása, egy szűkebb városi környezetbe szervesen illeszkedő épület megtervezése, városépítészeti programból kiindulva. A félévben a környezet beépítési tervének, az épület engedélyezési szintű terveinek az elkészítése, támaszkodva mind a város léptékű mind az épület léptékű szakágakra, elsajátítva az építész, mint a team munka résztvevője/vezetője szerepet is.

  A terv helyszíne egy jól átlátható, komplex látásmódra alkalmas léptékű terület, mely mind városépítészeti szempontból, mind építészeti szempontból jól körülhatárolható problémákat, lehetőségeket, és adottságokat hordoz. Itt keressük a kétszer féléves komplex tervezés helyszínét és legalkalmasabb programját, ahol a közösen alakított városépítészeti előkészítő munkával: vizsgálatokkal és beépítési tervvel indítva határozzuk meg a feladatot.

  Komplex tervezési folyamat során Tanszékünk egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy a tervezés egy a környezetéhez és a városi szövethez minél érzékenyebben viszonyuló épületet eredményezzen.