Komplex tervezés 2S - BMEEPUIS912


 • KOMPLEX TERVEZÉS S2 UI /// BMEEPUIS912


  Oktatók: FONYÓDI Mariann PhD, FENES Tamás DLA, VÖRÖS Tamás DLA, Monory Rebeka, Herczeg László, Galina Zoltán, Gutowski Robert
  Tárgyfelelős: FONYÓDI Mariann PhD
  Heti óraszám: heti 2×5 óra tervezési gyakorlat
  Kredit­érték: 10
  Követelmény: félévközi jegy

  Tanszékünkön a Komplex feladata egy olyan tervezési szemlélet elsajátítása, mely a település adottságainak, problémáinak helyzetfeltárása során, városépítészeti programból kiinduló, abba szervesen illeszkedő, a környezetéhez és a városi szövethez minél érzékenyebben viszonyuló épületet eredményez. Épületet tervezünk tehát, olyan komplex szemlélettel, ahol az építészeti formálás mellett nemcsak a szakági, szerkezeti vonatkozások, de a tágabb környezet szempontjai is érvényesülnek. A tárgy a kilencedik félév tervezési gyakorlata, mely a kétféléves feladat második része. A munka a megismerés folyamatával kezdődik és módszereiben részben a Városépítészet2-höz kötődik. A végeredmény azonban már egy nemcsak városépítészeti, hanem minden szempontból komplexen tervezett épület, melynek – első félévben az engedélyezési szintű terve, majd – a második félév végére a kiviteli terve készül el, minden szakági vonatkozásával együtt. A teljes folyamat a diplomatervezési félévet készíti elő.

 • MŰTERMEK / 2021 ŐSZ

  Recovery / CAMPUS kert
  FONYÓDI Mariann PhD, Herczeg László (a jelentkezések függvényében az oktatói névsor még változhat)

  TEMATIKA ÜTEMTERV 2021 ŐSZ

  Belső táj / Természetközeli határhelyzetek / Jásd - Búcsúszentlászló
  FENES Tamás DLA, VÖRÖS Tamás DLA, Galina Zoltán, Gutowski Robert 
  (a jelentkezések függvényében az oktatói névsor még változhat)

  TEMATIKA ÜTEMTERV 2021 ŐSZ