Tanszéki terv 3. - BMEEPUIT711


 • TANSZÉKI TERV 3. - BMEEPUIT711  Konzulens: SZABÓ Árpád DLA, FONYÓDI Mariann PhD, WETTSTEIN Domonkos PhD, DŐRY Bálint, MASSÁNY Edina
  Heti óraszáám: 8 óra tervezési gyakorlat
  Kreditpont értéke: 8
  Követelmény: félévközi jegy

  // TIHANY

  BALATON _ TÁJ / TELEPÜLÉS / ÉPÍTÉSZET

  A félévet közös kirándulással indítjuk ahol a bezártság időszaka után mind egymással, mind a helyszín adottságaival megismerkedünk. A félév során követve a TT3-ban évek alatt kidolgozott tanszéki módszertant a nagy táji-, települési lépték felöl közelítünk a konkrét beavatkozások léptékéig, melyben mindvégig szem előtt tartjuk a települési környezet, a táj és az építészeti beavatkozás összhangját. Először csapatokban fogunk dolgozni, majd a félév során az építészeti beavatkozáshoz közelítve egyre inkább az egyéni munka felé haladunk.

  A félév oktatói a TT3 tárgyon az Urbanisztika Tanszékről Wettstein Domonkos, Fonyódi Mariann és Szabó Árpád lesznek. Meghívott oktatóként bekapcsolódik Dőry Bálint meghívott építész valamint Bujdosó Judit főépítész, Massány Edina tájépítész és 1-1 előadás erejéig több meghívott építész és vendégelőadó. A Kiskomplex tárgy tantárgyfelelőse Wettestein Domonkos lesz.

  Hogy ne maradj le semmi fontos hírről kérjük töltsd ki az előregisztrációt és minden fontos fejleményről tájékoztatunk.

  TT3 ELŐREGISZTRÁCIÓ

  ELŐZETES TEMATIKA LEÍRÁSA

  Szabó Árpád