Komplex 2 T - BMEEPUIT911


 • KOMPLEX TERVEZÉS T2 UI /// BMEEPUIT911


  Oktatók: FONYÓDI Mariann PhD, FENES Tamás DLA, VÖRÖS Tamás DLA, Monory Rebeka, Herczeg László
  Tárgyfelelős: FONYÓDI Mariann PhD
  Heti óraszám: heti 2×5 óra tervezési gyakorlat
  Kredit­érték: 10
  Követelmény: félévközi jegy

 • MŰTERMEK / 2020 ŐSZ


  VÁC

  Fonyódi Mariann, Herczeg László

  Műtermünkben a Komplex jellegzetessége egy olyan érzékeny és kreatív tervezői szemlélet, mely komplex módon tekint nemcsak az épületre, hanem az azt körülvevő városi és társadalmi környezetre is. Épületet tervezünk tehát, olyan komplex szemlélettel, ahol az építészeti formálás mellett nemcsak a szakági, szerkezeti vonatkozások, de a tágabb környezet szempontjai is érvényesülnek. A tervezési módszerek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a közös munka, a koncepcióalkotás, a programelemzés, prezentációs készség fejlesztésére is – folyamatosan figyelve egymásra, hogy az építész munkához szükséges készségeket a lehető legkomplexebb módon, személyre szabottan fejlesszük.

  A tavaszi félévben elkészült terveket itt lehet megnézni:

  https://urbkomplex2020vac.tumblr.com/


    

  UrbanDesignStudio
  PROMONTOR

  Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Vörös Tamás DLA

  látszólag idegen

  Vannak olyan megszokott helyzetek és premisszák, melyektől nehezen tudunk elvonatkoztatni. A tárgy és formaalakítással, a környezeti közeggel való viszonyunk is ilyen. Az ezt meghatározó reflexek, alakítási hagyományok és kánon,valamint az ezekből fakadó szépség fogalmak azonban nem tekinthetőek örökérvényűnek. Elképzelhető hogy olyan tér-, vagy formaalakzat is megoldása lehet egy-egy kérdésnek, mely elvált a megszokottól, sőt felületesen szemlélve talán disszonáns, azonban felfedve működésének lényegi rétegeit, mégis helyénvalóvá válik.

  A félévben egy sokrétű történetiséggel átitatott, izgalmas topográfiájú terület lehetséges továbbírási stratégiáit keressük, Budafokon.

  » TEAMS CSOPORT

  » FÉLÉVES TERVEK MAPPA