Diplomatervezés T UI - BMEEPUITD02


 • DIPLOMATERVEZÉS / OSZTATLAN / TERVEZŐ SZAKIRÁNY


  Tárgyfelelős: Fenes Tamás DLA
  Heti óraszám: 2 gyakorlat
  Kreditérték: 30 
  Követelmény: diplomazáróvizsga
  Konzulensek - osztatlan:  Alföldi György DLA, Benkő Melinda PhD, Fenes Tamás DLA, Fonyódi Mariann PhD, Pálfy Sándor DLA; Szabó Árpád DLA, Wettstein Domonkos PhD, valamint GALINA Zoltán, DOBOS Botond és HERCZEG László

  Tárgyfelvétel módja:

  • a NEPTUN-ban történő jelentkezés előtt szükséges felvenni a kapcsolatot a választott konzulenssel;
  • ezt emailben jelezni a következő címen: fenes.tamas@urb.bme.hu;
  • utána a Neptunban a tanszékvezető nevével meghirdetett kurzusba lehet jelentkezni. A félévkezdést követően a választott konzulenshez automatikusan át fogtok kerülni.


  RÖVID TEMATIKA:

  Az egységes kari követelményeknek megfelelően a tárgy célja, hogy lemérje a hallgató felkészültségét, illetve, hogy a korábbi képzés ismeretanyagát milyen szinten sajátította el.

  A tárgy felvételének feltétele: a tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a diplomatervezési félévet megelőző tanulmányi időszakra előírt tantervi kötelezettségeiket teljesítették, az abszolutóriumot megszerezték.

  A Diplomatervezés c. tárgyat, illetve a félévet akkor teljesíti a hallgató, ha a félév szorgalmi időszakának végén a diplomavázlaterve elfogadásra kerül.