Diplomatervezés T UI - BMEEPUITD03


 • DIPLOMATERVEZÉS GYŰJTŐKURZUS


  Tárgyfelvétel módja:

  • a NEPTUN-ban történő jelentkezés előtt szükséges felvenni a kapcsolatot a választott konzulenssel;
  • ezt emailben jelezni a következő címen: fenes.tamas@urb.bme.hu;
  • utána a Neptunban a tanszékvezető nevével meghirdetett kurzusba lehet jelentkezni. A félévkezdést követően a választott konzulenshez automatikusan át fogtok kerülni.

  Konzulensek:

  Konzulensek - osztatlan:  Alföldi György DLA, Benkő Melinda PhD, Fenes Tamás DLA, Fonyódi Mariann PhD, Pálfy Sándor DLA; Szabó Árpád DLA, Vörös Tamás DLA, Wettstein Domonkos PhD
  Konzulensek - Msc:  Alföldi György DLA, Benkő Melinda PhD, Fenes Tamás DLA, Fonyódi Mariann PhD, Kissfazekas Kornélia PhD, Pálfy Sándor DLA; Szabó Árpád DLA, Vörös Tamás DLA, Wettstein Domonkos PhD
  Tárgyfelelős: Vörös Tamás DLA
  A tantárgy kimérete:  heti 30 gyakorlat
  Kreditpont értéke: 30 kreditpont
  KÖVETELMÉNY: diplomazáróvizsga

  RÖVID TEMATIKA:

  Az egységes kari követelményeknek megfelelően a tárgy célja, hogy lemérje a hallgató felkészültségét, illetve, hogy a korábbi képzés ismeretanyagát milyen szinten sajátította el.

  A tárgy felvételének feltétele: a tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a diplomatervezési félévet megelőző tanulmányi időszakra előírt tantervi kötelezettségeiket teljesítették, az abszolutóriumot megszerezték.

  A Diplomatervezés c. tárgyat, illetve a félévet akkor teljesíti a hallgató, ha a félév szorgalmi időszakának végén a diplomavázlaterve elfogadásra kerül.


  Figyelem, ez egy technikai kurzus, ami a Neptun jelentkezés miatt jön létre a tanszéki protokoll miatt.

  Először ide jelentkeznek a hallgatók, utána kézzel szét vannak osztva az oktatók között. A félévkezdést követően ezt nem látják a hallgatók.