Az építészetelmélet története 1. - BMEEPET0407


 • AZ ÉPÍTÉSZETELMÉLET TÖRTÉNETE 1. - BMEEPET0407  Előadó: Daragó László, Halmos Balázs, Kalmár Miklós, Kiss Zsuzsanna Emília, Krähling János,

  Tárgyfelelős: Krähling János

  A tárgy kimérete: előadás / 2 kredit

  Követelmény: vizsga

  A tárgy a korábbi építészettörténeti stúdiumok felépítését követve az építészetet meghatározó elméletek bemutatását, kritikai elemzését és eszmetörténeti helyének keresését célozza. Az anyag tárgyalása a korábbi építészettörténet tanulmányokra épül, felépítése lényegében kronologikus, ezen belül az építészet alakulása, fejlődése szempontjából kiemelkedő elméletekre összpontosít. Mindezek keretében az építészetelmélet alapvető fogalmainak kritikai elemzése is hangsúlyt kap, a következő témákon keresztül: Az építészetelmélet tárgya és határterületei. Az ókor építészetelmélete. Vitruvius Tíz Könyve A kora-középkor és a romanika építészetelmélete. A gótika építészetelmélete. Humanista műveltség és építészet Itáliában, az építészetelmélet újkori írott forrásai. Vitruvius-kommentárok és utópiák; az erődépítészet és az ideális város elmélete; manierizmus és későreneszánsz teória. Az akadémizmus Franciaországban. Az ellenreformáció és a barokk határainak kitágulása; a klasszicizmus teóriájának előzményei Itáliában. A XVIII. század építészetelmélete Franciaországban. Az akadémia válsága. Felvilágosodás és forradalmi építészet. A 19. század építészetelméleti koncepciói Angliában, Franciaországban és Németországban. A klasszikus és a középkori hagyomány interpretálása. A historizálás dilemmái. A Modern előfutárai és ezek építészeti manifesztumai. Az építészeti tér értelmezésének sokoldalúsága.