Szakrális terek építészete - BMEEPET0414


 • SZAKRÁLIS TEREK ÉPÍTÉSZETE I - BMEEPET0414


  Előadó: Vukoszávlyev Zorán

  A tárgy kimérete: előadás / 2 kredit

  Követelmény: félévközi jegy

  A szakrális terek építészete I. félév liturgiatörténettel valamint a történeti korok szakrális építészetével foglalkozik. 

  A kurzus a alapvetően az európai történeti szakrális terek építészetébe nyújt betekintést. A keresztény templomépítészetet bemutató tematika a történeti előzményként tekinthető zsidó kultúrkör zsinagógaépítészetét elemzi, felvázolja a Krisztus életéből vett jelenetekkel a keresztény liturgia szimbolikus alapjait, értelmezi az istentisztelet tartalmi elemeit. Áttekinti a kora-keresztény építészet jellegzetes emlékeit, bemutatja a korai zarándoklatok és a kialakuló szerzetesi építészet tereit. Az "aranykor" liturgiáinak elemzésére nagyobb hangsúlyt helyez az ismertetés, így a keleti-mediterráneum, az észak-afrikai, a balkáni és kaukázusi területek ismertetésére. Az egyházszervezetek kialakulása és az első ezredforduló utáni meghatározó liturgia-csoportokon keresztül betekintést nyújt egészen napjaink templomépítészetének alakulásáig - alapvetően a liturgikus térhasználat alapján.