Az iszlám építészet története - BMEEPET0448


 • AZ ISZLÁM ÉPÍTÉSZET TÖRTÉNETE

  Előadó: Dr. Rabb Péter, Daragó László DLA, Elaheh Golzari 

  Tárgyfelelős: Dr Rabb Péter

  A tantárgy kimérete: 2 kredit

  Követelmény: félévközi jegy

  A tantárgy jellege: szabadon választható

  A választható tárgy az iszlám világ építészetének történeti áttekintésére vállalkozik. Az iszlám kultúra évszázadokon át meg átszőtte Európa kultúráját, hatása térben és időben is szétterjedve jelentkezett. Ennek ellenére az építészképzés mai struktúrájából ez a terület és témakör teljességgel hiányzik. Ezt a hiányt kívánja ezen tárgy pótolni. A tárgy földrajzi és időbeli lehatárolása (időben: a XVII. századig, térben: az Európával kapcsolatban álló területek) elsősorban az európai kultúrával fennálló kölcsönhatást igyekszik hangsúlyozni.