Történeti épületek elemzése - BMEEPET0452


 • TÖRTÉNETI ÉPÜLETEK ELEMZÉSE - BMEEPET0452

  BME MM-MG épület tervrajz, Pecz samu 1905

  Előadók: Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes, Dr. Kalmár Miklós, vendégelőadók

  Tárgyfelelős: Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes

  A tantárgy kimérete: 2 kredit, előadások hétfő 16-18

  Követelmény: félévközi jegy


  A kialakult és széles körben alkalmazott kronologikus építészettörténet keveset foglalkozik a profán építészetben jól megfigyelhető változatos téralakítással és funkcionális jellegzetességekkel. A történeti épületek elemzése a korszerű építészettörténeti megközelítés szerint a különböző korszakokból származó épületek, épülettípusok tér- és funkcionális fejlődését írja le. Bemutatásra kerülnek a történelem során kialakult egyes épülettípusok, azok területi sajátosságai konkrét példák részletes elemzésével együtt.

  Az elemzés kiterjed az egykori szerkezeti rendszereknek, részleteknek az építészetet, a stílusokat befolyásoló hatására is. Az előadássorozat egy önálló tanulmánnyal zárul.

  Az előadásokon vendégelőadók is részt vesznek.