BSc diplomaterv2 ET - BMEEPETBD02


 • BSC DIPLOMATERV2 ET BMEEPETBD02


  Előadó: Daragó László DLA

  Tárgyfelelős: Daragó László DLA

  A tantárgy kimérete: 12 kr.

  Követelmény: félévközi jegy

  Rövid tárgyleírás: 

  A tervezési feladat egy két féléves tárgyfolyam második és egyben befejező eleme. A tervfeladat, melyet a hallgató önállóan megold a félév során összetett, és bővebb, mint a szakmában szokásos építészeti tervek kimérete. A tervezési tárgy lezárja a hallgató tanulmányait, ezért tervfeladatának képviselnie kell eddig megszerzett építésztervezői és szakági ismereteit legalább elégséges szinten.  A tartalmi és formai követelményeket a Kari Diplomaszabályzat tartalmazza, melyet a hallgatók a félév elején kézhez kapnak. Ezen felül a tanszékre jellemző témaválasztás és tervezői szemlélet képviseletére bizonyos szempontok kiemelt jelentőséggel bírnak, melyeket érvényesítünk a félévközi számonkérések során. Az előző félévben a hallgatók elkészítették a tervezést megelőző előtanulmányt, mely hangsúlyt fektet a történeti beágyazottság vizsgálatára, a természeti és épített környezet történeti morfológiájára. A tervezési helyszín-történetnek a jövőbe vetítése a jelen rendezési és szabályozási tervek előírása, melyek kritikai értékelése elvárt. E kutatás eredményeit tablón és tanulmányban az előző félévben már szintén rögzítette a hallgató. Az így kapott eredmények értékelése a következő tervezői lépés: ez a hely szellemi és tárgyi örökségének és a tervezési feladat előképeinek az elemzése és értékelése, vagyis az alapadatok kritikai feldolgozása a cél. Ez az elemző munka is tabló formájában kerül a tanszék elé bírálatra. Jelen félév feladata, hogy az előző félévi munka eredményeit megjelenítse a terv koncepciójának kialakításában, és az építészeti döntésekben. A tanszéki értékelések elsődleges bírálati szempontja az előtanulmány eredményeinek megjelenése a tervben.