Magyar építészettörténet 1. - BMEEPETO801


 • MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 1. - BMEEPETO801  Előadó: Rabb Péter, Daragó László, Kiss Zsuzsanna, Halmos Balázs, Krähling János,

  Tárgyfelelős: Krähling János

  A tantárgy kimérete: előadás / 2 kredit

  Követelmény: félévközi jegy

  A tárgy célja a Kárpát-medence építészettörténetének a megismertetése a korai, pannoniai, majd a népvándorlás korát követő időszakától a 18. század végéig, az alábbi főbb tematika szerint: Pannónia római kori építészetének vázlata. A magyar építészet kialakulása, első emlékei és műhelyei, a magyar romanika hazai és nemzetközi műhelykapcsolatai. A tatárjárás utáni fejlődésben uralkodóvá váló gótika időrendileg, funkcionálisan, műhelyek szerint csoportosítása. A magyar középkor-kutatás és műemlékvédelem történet vonatkozó fejezetei. A XV. század első fele, Mátyás kora a hazai reneszánsz építészet kezdetei, a Jagelló-kor a világi és egyházi építkezések keretében, a reneszánsz kiteljesedése, területi központjainak kialakulása. A fejlődés sajátosságai a királyi Magyarországon és Erdélyben. A reneszánsz várkastélyok típusai. Az erdélyi virágos reneszánsz. A reneszánsz és barokk párhuzamosan fejlődése a 17. sz.-ban Magyarországon. A magyar kora barokk egyházi tértípusa. A barokk fénykorának egyházi építészete. A magyar barokk jellegzetes kastélytípusai. A klasszicizáló késő barokk tendenciái a 18. század végén.