Tanszéki terv - BMEEPETQ601


 • TANSZÉKI TERV - BMEEPETQ601


  Előadó: Halmos Balázs, Zsembery Ákos

  Tárgyfelelős: Halmos Balázs

  A tantárgy kimérete: gyakorlat / 3 kredit

  Követelmény: félévközi jegy

  A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatókat hozzásegítse a történeti környezet iránt érzékeny építészeti magatartás kialakításához.

  A félév első részében a kijelölt helyszín történeti, építészeti, környezeti, téri értékeinek feltárásával, elemzésével foglalkozunk. A vizsgálatok a hallgatók csoportmunkában végzik, eredményét szerkesztett tablón prezentálják. Ennek alapján a tervezési fázisban a történeti környezet közösség számára hasznos továbbélésének lehetőségét keressük, a helyszín téri-történeti összefüggéseinek kibontakoztatásán alapuló igényes környezetalakításra törekedve. A tervezési terület átfogó rendezésének tervét a hallgatók csoportokban készítik el. A harmadik feladatrészben ezt egyénileg tovább dolgozva egy kis léptékű objektum design szintű megtervezésén keresztül az átfogó koncepció és a részlet kapcsolatával foglalkoznak a hallgatók.

  A tervek folyamatos közös konzultációjával, illetve a feladatrészek bemutatásával, közös értékelésével az építészetről, a tervről való kommunikáció képességének fejlesztésére is hangsúlyt fektetünk.