Tanszéki gyakorlat 1. - BMEEPESM2TG


 • ÉPÜLETSZERKEZETEK TERVEZÉSE - BMEEPESM2TG

  Előadók: Pataky Rita, Horváth Sándor

  Tárgyfelelős: Horváth Sándor

  A tantárgy kimérete: heti 6 óra gyakorlat

  Követelmény: félévközi jegy

  A tárgy célja, hogy konkrét szakipari (terepszint alatti szigetelések, tetőfedések, homlokzatburkolatok és nyílászáró-) szerkezetekhez kapcsolódóan bemutatja és gyakoroltatja az épületszerkezeti tervezés folyamatát. Foglalkozik az egyes szerkezeteket érő hatások, ezen belül az egyes igénybevételi kategóriák megfogalmazásával, majd az épület rendeltetése által elvárt követelményekhez társítja a tervezendő műszaki megoldás(oka)t. A tervezés gondolati folyamatának begyakorlására egy-egy különlegesebb technológia, rendszer megismerése, és kiselőadás formájában történő bemutatása, kisebb szerkezettervezési feladatok megoldása, valamint közös kiértékelése szolgál.

  A tárgy teljesítésének alapja a kiselőadások és a tervezési feladatok ismertetése, és ezek értékelése.