Tanszéki terv - BMEEPIPQ601


 • TANSZÉKI TERVEZÉS 1. - BMEEPIPQ601  Tantárgyfelelős: Fábián Gábor DLA
  Oktatók: Árva József DLA, Fábián Gábor DLA, Péterffy Miklós, Szabó Dávid DLA, 
  Heti óraszám: 3x45 perc gyakorlat
  Kreditpont értéke:  3 kredit
  Követelmény: tervbeadás

  RÖVID TÁRGYLEÍRÁS:

  einstand / tanszéki tervezés 1. 2022 tavasz

  „Az einstand tehát hadüzenet is. Egyszersmind az ostromállapotnak, az erőszaknak, az ököljognak és a kalózuralomnak rövid, de velős kijelentése.” (Molnár Ferenc)

  2022 tavaszán az Exploratív Építészeti Tanszék, a Középülettervezési Tanszék és a Lakóépülettervezési Tanszék a várhatóan jövő évben bevezetésre kerülő Építőművészeti Specializációhoz kapcsolódóan közös Tanszéki tervezés 1. tárgykiírással készül, a féléves munka a tanszékek által vezetett három tankörben, 2-3 fős csoportokban zajlik majd, miközben több közös programot is szervezünk.

   A félév során a tevezési helyszín Eger különleges hangulatú, barokk belvárosa. A tervezést bevezető közös utazás és előadások után két feladat során a privát és közösségi terek közti érzékeny határvonalat, illetve az ehhez kapcsolódó izgalmas határsértéseket vizsgáljuk. Milyen módon, milyen feltételekkel vehetik birtokba a városi élet szereplői a köztereket, illetve a város közössége hogyan hasznosíthatna egy kitüntetett helyzetben lévő foghíj telket?

   A félév gerincét adó nagy feladatban a Dobó István utca közelmúltban elbontott lakóházának foghíjtelkével foglalkozunk. A sétálóutcára nyíló saroktelken tervpályázati helyzetben a várost szolgáló, konkrét programmal kiírt, kis léptékű közösségi épület tervezése lesz a feladat. A pályázat kiértékelésére kiemelkedő építészekből álló, rangos bíráló bizottságot hívunk meg.

   A szemeszter kisebbik részében, a nagy feladatot kísérve az egri vendéglátó helyek közterületfoglalásának problematikus helyzetéből indulunk ki. A műemléki környezetben gyakran méltatlanul megjelenő, az évek során egyre inkább elburjánzó ideiglenes építmények rendellenes, nem ritkán abszurd, mégis inspiráló alaphelyzetet teremtenek. Ebben a reménytelennek tűnő helyzetben közös munkával próbálunk megfogalmazni és képekbe sűríteni gondolatébresztő, provokatív állításokat. A közös gondolkodás eredményeit pedig három kötetes tanulmányfüzet-sorozatban foglaljuk össze.

   A két tervezési feladat kapcsán az épített örökség és a kortárs elemek viszonyának folytonos újra- és továbbrajzolásával foglalkozunk. Munkánk során a következetes és tudatos koncepcióalkotást, valamint ennek gondos kifejtését gyakoroljuk, nagy hangsúlyt fektetve a tervek rajzi és képi világára.