A környezetép. építészeti tervezési von. - BMEEPKO0883


 • A környezetépítés építészeti tervezési vonatkozásai - BMEEPKO0883

  KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ
  tantárgyfelelős:Klobusovszki Péter DLA
  a tárgy kimérete: heti 3 óra előadás
  kreditpont értéke: 3
  követelmény: vizsga


  Az elmúlt két évben a Környezetépítés építészeti és tervezési vonatko-zásai kurzus témája a múzeumépítészet volt. Idén folytatjuk a megkezdett vizsgálódásokat a súlypontot az adaptív újrahasznosításra helyezve, mely gyakorta múzeumi vagy kultu-rális funkció megvalósításával jön létre, meghosszabbítva fontos, város-képi szempontból jelentős vagy csak egyszerűen értékes funkcióvesztett épületek, épületegyüttesek életét.