Tervezés módszertan - BMEEPKOA402


 • Tervezésmódszertan - BMEEPKOA402

  Kötelező.
  Előadó és tárgyfelelős: Balázs Mihály DLA
  A tárgy kimérete: heti 2 óra előadás
  Kreditpont értéke: 2
  KÖVETELMÉNY: évközi jegy


  Tematika és ütemterv, 2020 tavasz_MOD_20200320
  Tematika és ütemterv, 2020 tavasz


  RÖVID TEMATIKA:

  A tantárgy a negyedik félév elméleti tárgya, mely a tervezés elméleti és gyakorlati megközelítéseivel foglalkozik. Külön hangsúlyt kap az építészet természeti és társadalmi környezethez való viszonyának kérdése, az építész etikai felelőssége. Az előadás sorozat két részből áll. A tematikusan egymásra épülő első hat előadás kulcs-szavai: helykeresés, elmélkedés, kérdésfeltevés, megismerés, megoldás, megnyilatkozás. Az elméleti megközelítés mellett gazdag képanyaggal jelenik meg a kortárs építészet, azon belül különféle irányzatok a high-tech építészettől a szolidáris építészetig. Az első rész záróelőadása az építészeti kommunikáció lehetőségeit, a rajz és terv összefüggéseit vizsgálja. A második rész meghívott építészek előadásain keresztül bepillantást enged a személyes tervezési módszerek világába.