Tanszéki terv - BMEEPKOQ601


 • TANSZÉKI TERV 1 - BMEEPKOQ601

  Az osztatlan ötéves képzés tárgya – csak a tervezési szakirányon.
  A tárgy kimérete heti 3 óra gyakorlat
  Kreditpont értéke 3
  tárgyfelelős: Kronavetter Péter
  KÖVETELMÉNY: Félévközi jegy

  2020 tavaszán a TT1 tárgy egy budapesti és egy külföldi helyszín megismerésével az építészeti kiállítások témáját járja körül. Hogyan, hol, kinek és miért állítunk ki házakat és terveket? Egyáltalán ezeket mutatjuk be, vagy új történeteket szövünk belőlük? Mit lehet tanulni az újra mesélésből? A félév első felében az egykori kelenföldi Kismotor- és Gépgyár(Budapest,  Prielle  Kornélia  u.  4.)  közeli  üzemi  csarnokának  megtisztításával és belakásával tervezünk a régió válogatott kortárs  épületeit  bemutató  kiállítást.  Feladatunk  alapját  a  Középülettervezési Tanszék 9 ország együttműködésben készülő, a régió építészetét feltérképező kezdeményezése adja (PACE - Public Architecture in East-Central Europe).Március végén három napos dél-csehországi utazásra indulunk, hogy megnézzük a Miller & Maranta Architekten kiállítását, és ennek apropóján felfedezzük a régió kiemelkedő építészeti alkotásait többek közt Brnoban, Zlínben, Ostravában és Pozsonyban. A félév második felében az út során felkeresett rangos cseh építészeti kiállítóhely (House of Art České Budějovice) valóságos tereibe tervezünk fiktív kiállítást magyar építészek munkáiból.Az órákon vendégünk lesz Biri Balázs (Hetedik Műterem), Haba Péter, de megismerkedünk a Janesch Péter által gondozott Janáky István hagyatékkal is.A  TT1  korábbi  féléveinek  munkáját  összefoglaló  füzetek  megtalálhatóak itt  és  itt.  A  félév  témájáról,  menetéről,  a  várható  feladatokról  rövid  bevezető  beszélgetést  tartunk  a  Középülettervezési Tanszéken 2020. január 6-án hétfőn 11 órakor. A tárgy oktatói: Karácsony Tamás és Kronavetter Péter,valamint  meghívott  vendégként  a  tanszék  új  stúdióinak  több  oktatója  (Bartha  András,  Fazekas  Katalin,  Fejérdy  Péter  és  Klobusovszki Péter) és a TT1 tárgy korábbi oktatói (Beke András és Szabó Péter)