Építészet alapjai - BMEEPLAA202


 • ÉPÍTÉSZET ALAPJAI - BMEEPLAA202


  tárgyfelelős: Varga Tamás DLA
  Kreditértéke: 6
  Ajánlott félév: 2
  Neptun kódja: BMEEPLAA202

  Az építészeti tervezés-oktatás második –előkészítő- alapszakasza, az első évfolyam második félévében. Az építész hallgató a tantárgy keretében már olyan feladatokkal találkozik, amelyek megoldásához építészeti szemléletű gondolkodásra, kreatív, alkotó probléma megoldásra van szükség. Az építészeti tervezés - eltérően az eddigi tanulmányaik során zömmel szükséges tevékenységektől - alkotási folyamat, amelynek egyik fő jellegzetessége, hogy a létrehozott eredmény - az alkotás - egyedi jellegű, részleteiben, vagy egészében sajátságos. Ezért a létrehozáshoz vezető folyamat is sajátságos, egyedi, s alkotónként és esetenként más és más, változó. 

  Az alkotó tevékenység esetében az oktatás a szakmai alapismereteket közli - ezek elsajátítása, felhasználása az alkotási folyamat feltétele - ezen kívül a többé-kevésbé meglévő készségek fejlesztését tűzi ki célként. Az oktatás hatásfoka, eredményessége azonban elsősorban a hallgató készségén, tehetségén, ambícióján és szorgalmán múlik. 

  A műtermi gyakorlatokon az építészet és a tervezés alapjaival ismerkednek meg a hallgatók. A félév során egy tervezési feladatot kell megoldaniuk, részben a modellezés, leginkább az építészeti grafika, és a műszaki rajz eszközeivel. A foglalkozások tíz műteremben folynak 2-4 fő oktatóval. 

  A félév során egy tervezési helyszínen kell a megismerés, problémafeltárás és programalkotás eszközeivel olyan beavatkozást ejteni, mely a hely használati és esztétikai értékeit növelni képes. Fontos a helyszín pontos és részletes megismerése.