Szilárdságtan 2 - BMEEPSTA401 • Előadó: Dr. Domokos Gábor

  Évfolyamfelelős:

  6 kredit

  Féléves jegy

  Rövid tematika:

  Rugalmas energia. A szilárdságtan munkatételei. Külső és belső munka(saját). Az idegen munka. A virtuális erő és a virtuális munka fogalma. Alakváltozások számítása munkatétellel. A MAXWELL-BETTI tétel. Statikailag határozatlan szerkezetek. A határozatlanság megállapítása. Az erőmódszer és alkalmazása egyszeresen és többszörösen határozatlan szerkezeteknél. A törzstartó felvétele. Kompatibilitási egyenletek. Kinematikai terhek, rúdállandók számítása. Töréselmélet. Az elmozdulás módszer. Rúdcsillag számítása. Fix (el nem tolódó csomópontú) síkbeli keretek számítása elmozdulás módszerrel. A nyomatékosztás módszere fix keretekre: CROSS-módszer. Ellendülő keretek számítása. Szimmetria, antimetria figyelembevétele. Kinematikai terhek: igénybevételek támaszpont-süllyedésből és hőmérsékleti hatásokból. Tárcsamerev födémmel rendelkező szerkezetek merevítése vízszintes terhekre. Nem lineáris számítás, kihajlás.