Kortárs városépítészet - BMEEPUI0801 • Előadók: Benkő Melinda PhD, Fonyódi Mariann PhD
  Tárgyfelelős: Dr. habil Benkő Melinda PhD
  A tantárgy kimérete: heti 2 szeminárium
  Kreditpont értéke: 2
  KÖVETELMÉNY: félévközi jegy

  A tantárgy célja a kortárs európai városépítészet tervezési elveinek és gyakorlatának rendszerezett ismertetése, mintaértékű tervek elemzése, értékelése, a mai városfejlődési és fejlesztési folyamatok megértetése, a tervezési készségek fejlesztése. A szeminárium egyrészt Benkő Melinda és Fonyódi Mariann "Glocal city – kortárs európai városépítészet" (Terc, Budapest, 2009) című könyvében a zárt/nyitott kettősségre alapozott tervezéselméletre épülnek, másrészt tematikus blokkokba rendezve – mint települési örökség, köztér megújítások, városi térhasználat, közösség, lakótelep, magasház, fenntarthatóság - mutatják be a nemzetközi és hazai városépítészeti projekteket.

  A félévközi feladat egy kortárs városépítészeti terv (urban design) értékelő, szakirodalomra is alapozott elemzése önállóan vagy két fős csapatban.