Kortárs városépítészet - BMEEPUI0801 • 2022 őszétől ez a tantárgy megszűnt. Helyette a specializáció szinten megjelent a 

  BMEEPUIQ701 / Kortárs város: beépítés és térhasználat 

  3 kredit / őszi félév / előadó: Benkő Melinda habil PhD 

  illetve bárki számára választhatóan a 

  BMEEPUIQ802 / Város és idő: a városi örökség és megújítása 

  3 kredit / tavaszi félév / előadó: Fonyódi Mariann PhD


  A tantárgy célja a kortárs európai városépítészet tervezési elveinek és gyakorlatának kritikus áttekintése, a mai városfejlődési és fejlesztési folyamatok megértésének segítése, a tervezési készségek fejlesztése. A szeminárium egyrészt az oktatók "Glocal city – kortárs európai városépítészet" című könyvében a zárt/nyitott kettősségre alapozott tervezéselméletre épülnek, másrészt tematikus blokkokba rendezve – mint települési örökség, köztér megújítások, városi térhasználat, közösség, lakótelep, magasház, fenntarthatóság, stb. - mutatják be a nemzetközi és hazai városépítészeti gyakorlatot. 

  A félévközi teljesítés a tavaszi szünet előtti időszak kontaktóráin való aktív jelenléthez kötött, melynek része egy 2010 után megvalósult, a helyszínén megismert, fotózott városépítészeti / városléptékű ingatlanfejlesztési projekt szóbeli és ppt formátumú bemutatása max. két fős csapatban. 

  Előadók: Benkő Melinda PhD, Fonyódi Mariann PhD
  Tárgyfelelős: Benkő Melinda PhD
  A tantárgy kimérete: heti 2 szeminárium
  Kreditpont értéke: 2
  KÖVETELMÉNY: félévközi jegy