Kortárs városépítészet - BMEEPUI0801 • Előadók: Benkő Melinda PhD, Fonyódi Mariann PhD
  Tárgyfelelős: Benkő Melinda PhD
  A tantárgy kimérete: heti 2 előadás
  Kreditpont értéke: 2
  KÖVETELMÉNY: félévközi jegy

  A tantárgy célja a kortárs európai városépítészet tervezési elveinek és gyakorlatának rendszerezett ismertetése, mintaértékű tervek elemzése, értékelése, a mai városfejlődési és fejlesztési folyamatok megértetése, a tervezési készségek fejlesztése. Az előadások egyrészt Benkő Melinda és Fonyódi Mariann “Glocal city – kortárs európai városépítészet” (Terc, Budapest, 2009) című könyvében a zárt/nyitott kettősségre alapozott tervezéselméletre épülnek, másrészt tematikus blokkokba rendezve – mint települési örökség, köztér megújítások, városi térhasználat, közösség, lakótelep, magasház, fenntarthatóság – mutatják be a nemzetközi és hazai projekteket. 

  A félévközi feladat az építészeti (architecture) és városépítészeti (urban design) szakirodalom (academic wrinting), az építészet és urbanisztika tudományos világa felé ad bevezetést, segíti a tervek, a tervezés koncepcionális hátterének felfedezését.

  kötelező irodalom:
  Benkő Melinda – Fonyódi Mariann: Glocal city – kortárs európai városépítészet, Terc Kiadó, Budapest, 2009.