Urbanisztika - BMEEPUI0805


 • URBANISZTIKA - BMEEPUI0805

  URBANISZTIKA


  Előadók: Szabó Julianna PhD
  Tantárgyfelelős: Szabó Julianna PhD

  RÖVID TEMATIKA:

  Az Urbanisztika tantárgy az építészhallgatók számára a Városépítészet 1 és a Városépítészet 2 tárgyak keretében tanultak elméleti kiszélesítése, betekintéssel az urbanisztika társtudományaiba. Az előadássorozat első felében a településfejlesztés és – rendezés elméleti háttere bontakozik ki, míg a félév második felében a fenntartható város aktuális kihívásaival foglalkozunk.