Városépítés történet - BMEEPUI0810


 • VÁROSÉPÍTÉS TÖRTÉNET - BMEEPUI0810


  Előadók: FONYÓDI Mariann PhD, LOCSMÁNDI Gábor PhD, KÖRNER Zsuzsa PhD, MEGGYESI Tamás DSC
  Tárgyfelelős: FONYÓDI Mariann PhD
  A tárgy kimérete: heti 2 előadás
  Kreditpont értéke: 2
  KÖVETELMÉNY: vizsga

  A szabadon választható tárgy a világ városainak archetipikus, a civilizáció különböző korszakaiban sajátos analógiákat felmutató jellegzetességeit tekinti át. Főként azokra a legérdekesebb korszakokra összpontosít, amelyekben a városok „független úton”, egy fejlődő falusi, rurális környezetből szinte „spontánul” emelkedtek ki, amikor egy város, egy városkultúra növekedni, a tágabb térségben terjeszkedni kezd, amikor valamely hatalmi tényező a kialakult városszövetet új elemekkel gazdagítja, így megjelenik a tervezés. Az előadások szemléleti alapjául a legfontosabb városalakító energiák, a természeti erőforrások kihasználása, a piaci, gazdasági központi szerepek, a hódítás és védelem funkciói valamint a társadalmi és kulturális, ezen belül kiemelten a kultikus szerveződések és hatások bemutatása szolgál. A számos tudomány, így a történeti, humán földrajz, a városokkal foglalkozó történettudomány, a gazdaságtörténet, a történeti szociológia és az építészettörténet ismereteire is építő előadásokat gazdag képanyag kíséri, a fontos ismeretek átadása mellett a hallgatók valódi „értelmiségi” személyiségekké való képzésébe is fontos szerepe van.