Városépítészet 2. - BMEEPUIA601


 • VÁROSÉPÍTÉSZET 2


  Tantárgyfelelős: Szabó Árpád DLA, Alföldi György DLA
  Tankörvezető: Szabó Julianna PhD.
  Kreditpont értéke: 6 kredit
  KÖVETELMÉNY: gyakorlati jegy

  TÁRGYLEÍRÁS:

  A Városépítészet2 tantárgy a Városépítészet1 elméleti előadássorozatra épül. Valós tervezési feladaton keresztül ismertet meg a településtervezés három tervcsoportjával, melyekben az építészeknek fontos feladatuk, szerepük van:

  • településfejlesztés stratégiai tervezése (városfejlesztési stratégia, ITS): nagy léptékű, multidiszciplináris, a fizikai, természeti, gazdasági és társadalmi környezet összefüggéseire épülő középtávú fejlesztési program, mely a valós helyzet felmérése alapján meghatározza és kommunikálja a fejlesztési célokat;
  • településrendezés (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv): a fejlesztési céloknak megfelelő műszaki tervezés, feladata elsősorban a különböző szakágak terveinek összehangolása, az építési tevékenység jogi és műszaki kereteinek rögzítése;
  • városépítészet (beépítési tervek, környezetalakítási tervek): épületcsoportok, térrendszerek építészeti tervezése, célja a településrendezési terv keretein belül a beépítés, a környezetalakítás, az arculat meghatározása.


  A Városépítészet2 tantárgy célja, hogy egy valós tervezési feladaton keresztül előkészítse a jövő építészei arra, hogy képesek legyenek

  • városi léptékű tervezési feladatok megoldására
  • a városi terek tervezésére, melynek eredménye jól használható városi léptékű fizikai tér
  • a 1:500-as léptékű beépítési terv (masterplan) készítésére
  • adatok felkutatására, megértésére, rendszerezésére, értékelésére és felhasználására a tervezésben (jövőkép, koncepció, tervezési program-alkotás), valamint adatok alapszintű térképi (térinformatikai) ábrázolására
  • szakmai tervek és szövegek (szakirodalom, jogszabályok) kezelésére, értelmezésére,
  • tervek vizuális és verbális prezentálására, a lényeg kiemelésére, a gondolatok kommunikálására,
  • a városépítészeti léptékű műszaki ábrázolásra (helyszínrajzok, metszetek, nézetek, látványok),
  • szakmai team-munkára.

 • 2020 ŐSZI FÉLÉV / KERESZTFÉLÉV

  Zugló, Eco-housing tömb és környezete  

  Oktatók: Szabó Julianna PhD / Babos Annamária

  Istvánmező Zugló erősen átalakuló területe. A nagy állami sportfejlesztések árnyékában egy új típusú lakóterület alakul ki. Új társasházak, koramodern sorházak, rossz állapotú, szociális lakásokat tartalmazó 19. századi bérházak, a futurisztikus E-Co-Housing projekt mellett a kiürített önkormányzati épületek és üres telkek további átalakulást sejtetnek.

  Milyen lesz a jövő Istvánmezője? Hogyan fognak együtt élni a különböző hátterű emberek? Hogyan tudnak integrálódni az E-Co-Housing projekt újszerű gondolatai? Milyen további fejlesztések szükségesek/lehetségesek még a környéken? Segíthet-e a tudatos várostervezés és -fejlesztés egy közösségibb életforma és egy új szomszédsági identitás kialakításában? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a félévben a helyszín elemzésével, a környékbeliek véleményének megismerésével, fejlesztési koncepciók kidolgozásával. A félév során betekinthettek Budapest legnagyobb Európai Uniós lakásprojektjébe, és ha kedvetek van, a későbbiekben is követhetitek a kísérlet eredményeit.

  A keresztféléves kurzussal szeretnénk lehetőséget adni, hogy a tervezési tantárgyat más tárgyak ütközése nélkül teljesítsétek. Ezért a tantárgy felvételét csak abban az esetben engedélyezzük, ha a péntek 10.15 és 14.15 közötti törzsidőben nem fed át más felvett tárggyal.