Városépítészet 2. - BMEEPUIA601


 • VÁROSÉPÍTÉSZET 2


  Tantárgyfelelős: Szabó Árpád DLA
  Kreditpont értéke: 6 kredit
  KÖVETELMÉNY: gyakorlati jegy

  TÁRGYLEÍRÁS:

  TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS A TANTÁRGYFELVÉTEL FELTÉTELEI HAMAROSAN

  A Városépítészet2 tantárgy a Városépítészet1 elméleti előadássorozatra épül. Valós tervezési feladaton keresztül ismertet meg a településtervezés három tervcsoportjával, melyekben az építészeknek fontos feladatuk, szerepük van:

  • településfejlesztés stratégiai tervezése (városfejlesztési stratégia, ITS): nagy léptékű, multidiszciplináris, a fizikai, természeti, gazdasági és társadalmi környezet összefüggéseire épülő középtávú fejlesztési program, mely a valós helyzet felmérése alapján meghatározza és kommunikálja a fejlesztési célokat;
  • településrendezés (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv): a fejlesztési céloknak megfelelő műszaki tervezés, feladata elsősorban a különböző szakágak terveinek összehangolása, az építési tevékenység jogi és műszaki kereteinek rögzítése;
  • városépítészet (beépítési tervek, környezetalakítási tervek): épületcsoportok, térrendszerek építészeti tervezése, célja a településrendezési terv keretein belül a beépítés, a környezetalakítás, az arculat meghatározása.

  A tervezési félévben, az építész kompetenciákra és eddigi tapasztalatokra építve elsősorban a Városépítészet eszközein és léptékén van a hangsúly, így a tervezési feladat elsősorban ehhez kötődik. 

  A Városépítészet2 tantárgy célja, hogy egy valós tervezési feladaton keresztül előkészítse a jövő építészei arra, hogy képesek legyenek

  • városi léptékű tervezési feladatok kezelésére
  • a városi terek tervezésére, melynek eredménye jól használható városi léptékű fizikai tér
  • a 1:500-as léptékű beépítési terv (masterplan) készítésére
  • adatok felkutatására, megértésére, rendszerezésére, értékelésére és felhasználására a tervezésben (jövőkép, koncepció, tervezési program-alkotás), valamint adatok alapszintű térképi ábrázolására
  • szakmai tervek és szövegek (szakirodalom, jogszabályok) kezelésére, értelmezésére,
  • tervek vizuális és verbális prezentálására, a gondolatok kommunikálására,
  • a városépítészeti léptékű műszaki ábrázolásra (helyszínrajzok, metszetek, nézetek, látványok),
  • szakmai team-munkára.

  A 2020/2021 tavaszi félév egyedi jellemzői

  • RECOVERY – a féléves feladatok a tanszék 2021 januárban meghirdetett Recovery tematikájához illeszkednek - LINK
  • Egyedi tanköri tematikák – a 2021-es tanévben minden tankör egyedi helyszínre és egyedi tanköri tematika mentén, egyedi módszertannal és egyedi időpontban dolgozik a félévben. Az egyes tankörök helyszínéről és tematikájáról a külön tanköri ismertetők adnak felvilágosítást.
  • Tematikus tanköri munka – Az online oktatás kötöttségeihez illeszkedően a félév eleje a tanköri tematikákhoz illeszkedő tematikus kutatási szakasszal indul. 
  • Digitális eszközök használata: Az online oktatáshoz illeszkedően a féléves munka elsődleges platformja a Teams illetve az egyes tankörökben meghatározott további platformok, de a feladatok térbeliségéhez illeszkedően ez egyes esetekben kiegészül közös munkára is alkalmas térképi alkalmazások használatával (Maphub / Google maps)

  Az egyes tankörök eltérő órarendi időpontja miatt közös bevezető előadás 2021. február 11-én csütörtökön este 18.00-tól lesz a tanszék Urban Rendezvous sorozatának részeként.

  Az eseményen Erő Zoltán, Budapest főépítésze, Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, Alföldi György a tanszékünk egyetemi tanára beszélget Budapest aktuális fejlesztési kérdéseiről Szabó Árpád, tanszékvezető moderálásával.