Városépítészet 2. - BMEEPUIA601


 • VÁROSÉPÍTÉSZET 2


  Tantárgyfelelős: Szabó Árpád DLA, Alföldi György DLA
  Tankörvezetők: Alföldi György DLA, Fonyódi Mariann PhD, Kádár Bálint PhD (Eng), Kissfazekas Kornélia PhD, Szabó Árpád DLA (Eng), Szabó Julianna PhD, Varga Imre, Wettstein Domonkos
  Kreditpont értéke: 6 kredit
  KÖVETELMÉNY: gyakorlati jegy

  TÁRGYLEÍRÁS:

  A Városépítészet2 tantárgy a Városépítészet1 elméleti előadássorozatra épül. Valós tervezési feladaton keresztül ismertet meg a településtervezés három tervcsoportjával, melyekben az építészeknek fontos feladatuk, szerepük van:

  • településfejlesztés stratégiai tervezése (városfejlesztési stratégia, ITS): nagy léptékű, multidiszciplináris, a fizikai, természeti, gazdasági és társadalmi környezet összefüggéseire épülő középtávú fejlesztési program, mely a valós helyzet felmérése alapján meghatározza és kommunikálja a fejlesztési célokat;
  • településrendezés (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv): a fejlesztési céloknak megfelelő műszaki tervezés, feladata elsősorban a különböző szakágak terveinek összehangolása, az építési tevékenység jogi és műszaki kereteinek rögzítése;
  • városépítészet (beépítési tervek, környezetalakítási tervek): épületcsoportok, térrendszerek építészeti tervezése, célja a településrendezési terv keretein belül a beépítés, a környezetalakítás, az arculat meghatározása.


  A Városépítészet2 tantárgy célja, hogy egy valós tervezési feladaton keresztül előkészítse a jövő építészei arra, hogy képesek legyenek

  • városi léptékű tervezési feladatok megoldására
  • a városi terek tervezésére, melynek eredménye jól használható városi léptékű fizikai tér
  • a 1:500-as léptékű beépítési terv (masterplan) készítésére
  • adatok felkutatására, megértésére, rendszerezésére, értékelésére és felhasználására a tervezésben (jövőkép, koncepció, tervezési program-alkotás), valamint adatok alapszintű térképi (térinformatikai) ábrázolására
  • szakmai tervek és szövegek (szakirodalom, jogszabályok) kezelésére, értelmezésére,
  • tervek vizuális és verbális prezentálására, a lényeg kiemelésére, a gondolatok kommunikálására,
  • a városépítészeti léptékű műszaki ábrázolásra (helyszínrajzok, metszetek, nézetek, látványok),
  • szakmai team-munkára.

  HELYSZÍNEK:

  Budapest – a helyszínek térképen – ITT
  Budaörs – a helyszín térképen – ITT

 • 01. TANKÖR // Alföldi György DLA / Kurucz Olívia

  József Attila lakótelep

  A József Attila lakótelep az 1960-as években épült. Házai, terei, zöldfelületei tervező asztalon születtek. A lakóházak mellé megépültek a korabeli normatíva szerint a telep középületei, kiszolgáló épületei. Együtemben népesült be családokkal, akik a város több pontjáról kerültek ide. A lakótelep városi viszonylatban fiatalnak mondható - alig 50 éves -, viszont már két nemzedék nőtt fel. A ma nemzedékei már elmondhatják, hogy nekik már a nagyszüleik is laktak. 

  A tankör kérdése az lesz, hogyan történt meg egy tervezőasztalon megszületett város szerves fejlődése. Hogyan lakták/lakják be a változó nemzedékek a tereket, milyen emberi kapcsolatok alakultak ki, létrejött- e a kötődés a helyhez. A pszichogeográfia eszközeivel kutatjuk az emberek és a helyek viszonyát, a térhasználatot és az egyéni történetek kapcsolatát. Részvételi tervezés eszközeinek mintaszerű alkalmazásával vizsgáljuk a közösség viszonyát a helyekhez, tanuljuk, illetve keressük meg a lehetséges pontokat, melyek a lakótelep életére sorsfordító szereppel bírhatnak! 

  A tervezési feladataink a felderített helyeket érintik majd, azok fejlesztését tűzik ki célul, a közösség igényei és a megtapasztalt történetek alapján. A félév célja, hogy segítsük ötleteinkkel a József Attila lakótelep történetének továbbírását. 

 • 02. TANKÖR // Fonyódi Mariann PhD / Babos Annamária

  Thaly Kálmán u., Tűzoltó u., Haller u. és Vaskapu u. közötti terület

  A ferencvárosi rehabilitáció területe évtizedek óta alakul, történelmi külvárosból élhető, komfortos negyeddé. Az eddigre már többszörösen díjazott projekt lassan végéhez közeledik, az utolsó tömbök várnak megújulásra.
  Ilyen módon különösen érdekes megvizsgálni az eddigi tanulságokat és megtalálni azokat a kortárs beavatkozási lehetőségeket, melyek mind társadalmi, mind épített környezetükre érzékenyen reagálnak. Történelmi negyed, élhető és érzékeny módon belakva – erre keresünk jó megoldásokat.

 • 03. TANKÖR // MAGYAR NYELVŰ TANKÖR / Kádár Bálint PhD / Dobos Botond / Klaniczay János

  Completing Budaörs // Befejezni Budaörsöt

  Magyar nyelvű tankör szerda délután 14.15-től, infok egyelőre angolul:

  The western gate of Budapest, the most busy and well-known agglomeration town, a municipality of almost 30.000 inhabitants, shopping city and at the same time a picturesque German village in the green Buda hillsides... Budaörs is one of the most complex settlements around Budapest.
  Due to its strategic location nearly all land have been built in between the western motorways and the Buda hills, but two former industrial sites in the two opposite edges of the town center are still awaiting development. As these are the last plots to develop in Budaörs, a highly sensible approach is needed, once these developments will finish, the urbanization of Budaörs will be completed. The municipality knows the urban value of these blocks, using it as the development ground of the most important functions built with outstanding architectural quality: a school by Gereben/Marián architects and another one by Dobai Studio, near the swimming complex by Ferenc Keller. Nevertheless these important public buildings miss a coherent urban context, and their connections to the town center is unresolved.

  The task for the mixed Hungarian-International urban2 studio will be to resolve the urbanisation of these two sites (either one or the other) and their integration to the town center. It is crucial to involve the local population and stakeholders into this process, therefore students will learn community involvement and gamification techniques in practice. We will integrate the visions of locals into the urban planning and design process, to be effective we will cooperate with the local húsznegyven (2040) association, who will also organize the final exhibition of our works in Budaörs.

  Only Hungarian students can attend this group, classes will take place on Wednesdays from 14:15!

  Site: Budaörs – the site on a map – HERE

 • 04. TANKÖR // Kissfazekas Kornélia PhD / Losonczy Anna

  Aszódi út és környezete / Mellékvágány ?

  Zárványterület. Jobb napokat látott MÁV-telep, sorházakkal, ikerházakkal, keretes lakótömbökkel. Kórház és rendezőpályaudvar. Buherált épületek. 

  19. századi töredékek, 21. századi ígéretekkel. Ha valahol jól látható, milyen a mozaikos város, itt igazán. 

  Autóval csak néhány perc a Groupama Aréna, a Lurdy Ház és Pest egyik legfontosabb kulturális helyszíne, a MÜPA. A tágabb környéke forrong, szinte napról-napra drasztikusan változik, de a tervezési helyszín hibernált állapotban csak vár. Mire?

  Végletekig alulhasznált területek. Hogy lesz ebből kompakt város?

  Meg lehet-e, kell-e őrizni a kertvárosias karaktert a nagyvárosi impulzusok között? Ha igen, milyen új funkcióval?

  Vagy építsünk toronyházat?

  Netán legyen mindkettő? És megférnek-e egymás mellett?

  Többek között ezekre a kérdésekre keressük a félév során közösen a választ.

  A félévi tanköri munkájához tartozó anyagok: https://trello.com/b/nMneKHx4/v%C3%A1ros2kkla

 • 05. TANKÖR // ENGLISH COURSE / Szabó Árpád DLA / Tóth Tünde / Amir Sirjani

  English course, more info: HERE

 • 08. TANKÖR // Wettstein Domonkos PhD / Pálfy Sándor DLA

  Ferenc tér - Balázs Béla utca / Vendel sétány – Kerekerdő park

  A részvétel a fontos! – a várostervezésben az empátia, a közösségi gondolkodás és a partnerek bevonása egyre inkább aktuális kérdés. Ezért a tankör nem egy üres fejlesztési területre, hanem egy folyamatosan alakuló, pezsgő utcára koncentrál. A Ferenc tér és a Kerekerdő Park közti területet a Balázs Béla utca és a Vendel sétány tárja fel. A helyszín a Ferencváros kilencvenes évekbeli rehabilitációjának egyik kiemelt területe. Bár a városrész megújítása a kilencvenes években nemzetközi Fiabci díjat is elnyert, a folyamat mára elakadt és felülvizsgálatra van szükség. A lakosság jelentős részben átstrukturálódott, sok a fiatal és a fiatal családos a kerületben, miközben a közösségi helyszínek és szolgáltatások még nem alakultak ki számukra a kellő mértékben. Ebben a helyzetben újra kell gondolnunk, hogyan tervezzünk várost? A tervezés során nem kívülről behozott, elvont koncepciókat vagy elméleteket keresünk, hanem a helyiek megszólításával, bevonásával alakítunk ki egy új, személyes tervezési módszertant. A tankörben egyaránt fontos lesz számunkra a helyszíni párbeszédek kialakítása és az online felületek aktiválása. A városrész megújításához és revitalizációjához kiindulásként Richard Scarry Busy Busy World könyvének sokszínű világát vehetjük alapul. Az Instagram előzményeként is felfogható Tesz-Vesz város egy mindenki számára ismert közös nevező lehet, amikor a lakók megszólításának formáit keressük. A közösségi együttműködést, egymásra utaltságot leíró mese felnőttként is bennünk él, grafikai világa a valós városépítészeti projekteket is inspirálja.