Várostervezés 1 - BMEEPUIM1V1 • Előadók: Dr. Alföldi György DLA és meghívott oktatók, 

  Tantárgyfelelős: Dr. Alföldi György DLA

  Heti óraszám: 2 óra, előadás, szeminárium, műhelylátogatás, kedd 08.15-10.00

  Kreditpont értéke: 2

  Követelmény: félévközi

  A Várostervezés 1 kurzus a várossal mint közösséggel dolgozik. Az egyéni érdekeken túl azzal, hogy mi a közösség (public) érdeke, milyen értékek irányítják vagy kellene, hogy irányítsák a várost, a klímaváltozás, a társadalmi kohézió megteremtése, vagy a város önigazgatási érdekei hogyan érintik a várostervezést, hogyan lehet valós igényekre építeni, hogy a város ne egy tematikus park, egy szolgáltató központ, hanem egy közösség (public) irányított hely legyen.

  Várostervezés1 tárgy elméleti előadásokra, párbeszédes szemináriumokra és helyszíni szakmai bemutatókra épül. A várostervezés klasszikusan felöleli térségi tervezés, stratégiai tervezés, várostervezés, városfejlesztés, közösségi tervezés, taktikai urbanizmus témaköreit és a „lakhatás” programozását is. A várostervezést a várostervezők (urban planner, town-city planner) gyakorolják, az építészmérnöki tudást kitágítva civil-mérnöki, társadalmi-földrajzi-gazdasági képzettségekkel. A tárgy célja, megismertetni a hallgatókkal ezt a komplex területet, interaktív szemléletet, a szakmaközi együttműködés igényét, hogy képesek legyenek a társadalmi-, gazdasági-, környezeti-fenntarthatóság érdekében interaktív módon közelíteni a városi problémákhoz. A cél, hogy a tanszék és a kar további tárgyaival együtt tudjanak a megismert, megértett városi változásokra, kihívásokra környezeti válaszokat megfogalmazni. Fontos célunk, hogy a hallgatók a kurzus során megismerjék a szakmagyakorláshoz elengedhetetlenül szükséges eszközöket, megközelítési lehetőségeket, a tervezés helyét a városok életében.