CAAD és építész informatika F - BMEEPAG0236


 • CAAD és építész informatika F - BMEEPAG0236 · Épületinformációs modellezés / ARCHICAD

  borító

  Tárgy­felelős: Dr. SZOBOSZLAI Mihály
  Gyakorlat­vezetők: Khadra Ghaleb · Kiss Márton · Kovács Dániel Alexander
  Heti óraszám: 2 labor­gyakorlat
  Kredit­érték: 3
  Követelmény: évközi jegy

 • Általános információ

  A tárgy célja a hallgatók már meglévő építészeti szoftverismeretének bővítése oly módon, hogy egy komplex épületmodell létrehozása és változásainak kezelése készség szintjén működjön. Ezen felül megismerhetik az épületinformációs modellből (BIM – Building Information Model) származó adatok továbbvitelének lehetőségeit, amely a komplex tervezői gyakorlatban egyre fontosabb. A tárgy az ArchiCAD terminológiáján keresztül mutatja be mindezeket, ezért ajánlott előkövetelmény az Építész-informatika 3. tárgy teljesítése. A hallgatók közül az ajánlott előkövetelményt már elvégzők előnyt élveznek a felvételnél túljelentkezés esetén. Ezen felül azoknak ajánljuk, akik már legalább egy teljes tervdokumentációt számítógéppel készítettek el.