Magyar építészettörténet, középkor - BMEEPET0417


 • KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET

  Előadó: Dr. Rabb Péter

  Tárgyfelelős: Dr. Rabb Péter

  A tárgy kimérete: 2 kredit

  A tárgy jellege: szabadon válaszható

  Követelmény: vizsga

  A kredittárgy a középkori és kora-újkori Magyarország építészet- és kultúrtörténetéből mutat be szemelvényeket. (A teljes – tematikus – áttekintést a Magyar építészettörténet 1. BMEEPETO801 tárgy adja.) A válogatás célja, hogy a hallgatók a középkori és kora-újkori magyar emlékanyag néhány elemének részletesebb, illetve a megszokott eltérő kontextusba ágyazottan (pl. önálló tárgyelemzés, tematikus csoportosítás, épület komplex bemutatása a keletkezéstől a pusztuláson át a helyreállításig) történő bemutatása során elmélyültebb tudásra tehetnek szert.