Műemlék kutatási gyakorlat - BMEEPET0431


 • MŰEMLÉKKUTATÁSI GYAKORLAT - BMEEPET0431
  Előadók/gyakorlatvezetők: A tanszék oktatói

  Tárgyfelelős: Krähling János

  Heti óraszám: 2

  Kredit pont: 2

  Követelmény: gyakorlati jegy

  Rövid tárgyleírás:

  A “Műemlékkutatási gyakorlat.” c. tárgy a “Műemlékfelmérési és kutatási gyakorlat BMEEPET0434” választható tárgy folytatása, elmélyültebb ismereteket adó és a tanszék kutatási profiljába illeszkedő bővítése. A tárgy keretében a megelőző nyár folyamán, egy hét alatt elvégzett, egy konkrét épületkutatáshoz kapcsolódó műemlékfelmérés rajzi feldolgozására és kutatási dokumentációjának elkészítésére kerül sor. A tárgy a korábbi, egymásra épülő kötelező építészettörténeti gyakorlatok, alaktani és szerkezeti ismeretek, valamint az alapfokú műemlékfelmérés elsajátítása után az építészeti előképzettségre építve az integrált szemléletű épületkutatás szempontjai szerint bővíti a hallgatók épületfelmérő és dokumentáló ismereteit. A felmérést és a feldolgozást a különböző gyakorlati helyszíneken jelen lévő oktatók irányítják. A tárgy felvétele a tanszék által szervezett nyári műemlékfelmérési gyakorlat ("Műemlékfelmérési és kutatási gyakorlat"; alapfokú műemlékfelmérés) teljesítése után, az 5. szemesztertől javasolt.