Műemlékfelmérési és kutatási gyakorlat - BMEEPET0434


 • MŰEMLÉKFELMÉRÉSI GYAKORLAT - BMEEPET0434
  Előadók/gyakorlatvezetők: A tanszék oktatói

  Tárgyfelelős: Krähling János

  Heti óraszám: 2

  Kredit pont: 2

  Követelmény: gyakorlati jegy

  Rövid tárgyleírás: A Műemlékfelmérési és kutatási gyakorlat tárgy keretében a tárgyat megelőzően a nyár folyamán egy hét alatt elvégzett műemlékfelmérés rajzi feldolgozására és dokumentálására kerül sor. A tárgy a korábbi, egymásra épülő kötelező építészettörténeti gyakorlatok, alaktani és szerkezeti ismeretek elmélyült, gyakorlatban elsajátított szintézise. A feldolgozást a különböző gyakorlati helyszíneken jelen lévő oktatók irányítják.

  A tárgy felvételének feltétele: A tanszék által szervezett nyári műemlékfelmérés helyszíni munkáinak elvégzése után, egyébként az ötödik szemesztertől javasolt.