Szakrális építészet 2. - BMEEPET0444


 • SZAKRÁLIS TEREK ÉPÍTÉSZETE 2. - BMEEPET0444  Előadó: Vukoszávlyev Zorán

  Tárgyfelelős: Vukoszávlyev Zorán

  A tárgy kimérete: előadás / 2 kredit

  Követelmény: félévközi jegy

  Az ezredfordulón a szakrális építészeti térfelfogás identifikációjának szükségét éljük meg. Az önmeghatározás az építészet ezen szegmensén is lényegessé vált. A „szakrális” beépült a profán tér értelmezési körébe is. A személyes, az individuális érzékelés átalakítja a fogalmak jelentését. Az értékelés és szubjektív értelmezés közös pontjait keressük. Tematikus előadásokon értelmezzük az ezredfordulós szakrális építészetet, szeminárium-jelleggel szubjektív olvasatát adjuk a „szakralitás”-nak, műhelymunka folyamatában létrejött építészeti terekkel modellezzük az egyéni és közösségi teret.

  A kurzus célja a kortárs építészeti tendenciák értelmezése a szakrális építészetben. Építészeti alapfogalmak felől közelítve az anyag, a tér, a funkció, a forma értékelő elemzése műhelymunka jelleggel történik.