Basic Tools of Building Constructions - BMEEPESG201


 • BASIC TOOLS OF BUILDING CONSTRUCTIONS - BMEEPESG201


  Előadók: Farkas Diána Farkas, Szenthe Ágoston

  Tárgyfelelős: Farkas Diána

  A tantárgy kimérete: heti 2 óra előadás/gyakorlat

  Követelmény: félévközi jegy

  Alapvető építészeti ábrázolási módok, építési anyagok, épületszerkezettani fogalmak és szerkezetek