CAAD alkalmazási ismeretek C - BMEEPAG0243


 • CAAD alkalmazási ismeretek C - BMEEPAG0243 • 3D modellezés / AutoCAD


  Tárgy­felelős: Dr. STROMMER László
  Gyakorlat­vezető: Dr. STROMMER László
  Heti óraszám: 2 labor­gyakorlat
  Kredit­érték: 3
  Követelmény: évközi jegy

  A 3D építészeti model­lezés jelleg­zetes formá­inak meg­ismer­tetése, és model­lezése haladó szinten az AutoCAD haszná­latával. Jellemző modell­típusok, tex­túra, meg­világítás, renderelés bemutatása.

  Tantárgy honlapja ↷