Demólab - BMEEPTOCEP90


 • DEMÓLAB - MOODLE MINTATÁRGY


  Előadók: FENES Tamás DLA
  Tárgyfelelős: FENES Tamás DLA
  Heti óraszám: 1 előadás · 1 labor­gyakorlat, hétfő 10-12, K275
  Kredit­érték: 2

  Követelmény: félévközi jegy


  Ezt a mintaoldalt azért hoztuk létre, hogy megmutassuk az oldal működési elveit, illetve azt a várt minimális anyagot, amit minden tantárgy esetében szerepeltetni kell a tárgyhoz tartozó Moodle oldalon.

  Ez egy "címke" modul. Azért "címke" mert azt lehet nyilvánosra állítani.

  Ennek a kis szövegszerkesztő ablaknak a bal sarkába látható ez a jel További gombok megjelenítése/elrejtése, ha ezt megnyomod, lenyílik még egy sor.

  HTML ez a jel a lenyílo sor végén található. Ennek segítségével tudsz embedelni VIMEO videót.  A „Demolab” című tantárgy előadásai építészeti fogalmak mentén épülnek fel, hiszen ahogy Aldo Rossi fogalmaz 1974-ben „…az építészet alapelveinek nincs történelmük. Szilárdan és változtathatatlanul fennállnak. Amik mindig változnak, azok a tényleges megoldások, a válaszok, amelyeket az építészet az aktuális problémákra ad.” A fogalmak tizenegy témakörbe szerveződnek (építészet, építés, természet, város, tér, idő, ember, rendeltetés, forma, tudomány, művészet), de többségük természetesen nem tartozik szigorúan egyetlen területhez, hanem sokféle értelmezése lehetséges. A tagolást a tanítást és a tanulást segítő rendszerezés követeli meg. A tantárgy célja a szakmai érdeklődés felkeltése, illetve fenntartása, a közös építészeti nyelvezet megalapozása.  Az illusztrációk az építészet alapelemeit és a köztük lévő összefüggéseket az ismertetik, elsősorban az európai kortárs és történeti kultúrkörből származó példák segítségével.

 • ARAVENA TED / LA TOURETTE VIMEO