Településkutatás - BMEEPUIM1V3


  • TELEPÜLÉSKUTATÁS / 4 kredit
    előadók: Szabó Julianna PhD
    konzulensek: Benkő Melinda PhD, Fonyódi Mariann PhD, Kissfazekas Kornélia PhD, Szabó Julianna PhD, Varga Imre

    RÖVID TÁRGYLEÍRÁS

    A településkutatás tárgy célja, hogy megalapozza az építész mesterképzés településtervezési tárgyait. A tárgy megismertet a településkutatás alapvető módszereivel, mint a helyszínelés, irodalmi, levéltári és térképtári kutatások, térképezés és térinformatikai elemzések, kérdőívezés és interjúzási technikák, statisztikai elemzések, stb. és a gyakorlatban alkalmazza azokat. A kutatási tematika felkészít a mesterképzéssel párhuzamos kutatási tevékenységre (TDK), illetve a doktori képzésre (PhD).