Az építészet kezdetei, népi építészet (Éptört. 1) - BMEEPETA101


 • Építészettörténet 1. Az építészet kezdetei - Népi építészet

  Előadó: Dr. Rabb Péter

  Tárgyfelelős: Dr. Rabb Péter

  A tantárgy kimérete: 3 kredit

  Követelmény: vizsga

  TÁRGYLEÍRÁS

  Az Építészettörténet 1. tárgy a történelem előtti korok építészetének, a világ köznépi (vernakuláris) építészetének és a Kárpát-medence magyar népi építészetének bemutatását tűzi ki célul.

   

  Az írott történelem előtti kultúrák életéről szinte csak építményeik maradványai árulkodnak. Ezek elemzése, bemutatása nemcsak ezen kultúrák megismeréséhez nyújt majdhogynem kizárólagos támpontot, de elő is készíti a történeti kultúrák építészetét ismertető tárgyakat. A tárgyalás az időrend szerint haladva történik, kitérve az épületek alaprajzának, szerkezetének alakulására (fejlődésére) és a korai települések kialakulásának kérdésére is.

   

  A távoli tájak építészete a világ köznépi építészetét mutatja be, kontinensek szerinti csoportosításban, a természeti környezet és az építő ember szüntelen párbeszédének legérdekesebb elemeit felmutatva.

   

  A Kárpát-medence magyar népi építészete a magyarok lakta terület nagy házterületeinek legjellegzetesebb épületeit mutatja be, elsősorban a gazdálkodás és az épületek közötti kapcsolat elemzésével, kitérve az szerkezetek és az épülettípusok fejlődésére, alakulására is.