Műemléki bemutatások - BMEEPET3S11


 • MŰEMLÉKI BEMUTATÁSOK


  Előadó: Zsembery Ákos PhD

  Tárgyfelelős: Zsembery Ákos PhD

  A tantárgy kimérete: előadás

  Az előadások során a műemlék-bemutatás elméletének és gyakorlatának kapcsolatát és aktuális kérdéseit vizsgáljuk, konkrét bemutatások elemzése és kritikai vizsgálata során, részletes esettanulmányokkal. Az előadássorozat a szakmérnöki kurzus műemlékvédelem-elméleti és gyakorlati tárgyainak összekötése, melyben a megismert elvi és történeti alapok európai kontextusba helyezésével a műemléki helyreállítások tervezésének sajátos építészeti megközelítéseit is elemezzük. A tárgy módszere az elemzés, célja pedig ezáltal a műemléki bemutatások sajátos tervezés-módszertanának megismerése.

  A tárgy aláírással zárul. A félév során az aláírás megszerzéséért egy rövid tanulmányt kell beadni minimum 6 maximum 10 oldalas szöveggel, valamint képmelléklettel egy tetszőlegesen választott külföldi (lehetőség szerint európai) műemlék-bemutatás elemzéséről. A tanulmány irodalmi és képi forrásainak szabatos megjelölése fontos. Az előadások témájával kapcsolatos irodalomjegyzék a tárgyelőadótól kérhető.