Építészettörténet 4 - BMEEPETA401


 • Építészettörténet 4. - BMEEPETA401


  Előadó: Halmos Balázs, Krähling János

  Tárgyfelelős: Halmos Balázs, Krähling János

  A tantárgy kimérete: előadás+gyakorlat / 3 kredit

  Követelmény: vizsga

  Az újkori építészettörténet a tanszék kronologikusan egymásra épülő építészettörténet kurzusainak sorában az egyetemes reneszánsz és barokk építészettörténet megismertetését tűzi ki célul. A tárgy a korábbi ókori és középkori építészettörténeti tanulmányokra építve tárgyalja a reneszánsz és barokk építészet Itáliából kiinduló, majd Európában kibontakozó építészeti elvei, térszervezési tendenciáit, legfontosabb épülettípusait és legjelentősebb alkotóit. Tárgyalásmódja – az építészettörténeti kutatások eredményeire alapozva - az építészoktatás speciális igényeinek megfelelően nagy hangsúlyt fektet a téralakítás, térszervezés és térhasználat kérdéseire is. A tárgy szerves részét alkotó gyakorlatokon a problémakör egy speciális részterülete, az épülethomlokzat alakításának kérdése kerül előtérbe. Az antik építészet szellemében megújuló, annak formáit követő, de eltérő épületfunkciókra tervezett újkori épületeknél az oszloprendek alkalmazása új megoldásokat eredményezett, amelyek azt követően is fontos szerepet játszottak az történeti formákat használó építészeti irányzatokban.