Térinformatika - BMEEPUI3S07 • Tárgyfelelős: Szabó Julianna PhD
  Heti óraszám: x gyakorlat
  Kreditérték: x
  Követelmény: x
  Konzulens:  Dr. Szabó György

  RÖVID TEMATIKA:

  Az épített környezettel való felelős gazdálkodás  már elképzelhetetlen az emberi környezet globális, regionális, lokális objektumait leíró térinformatikai modellek nélkül. Napjaink fenntartható, okos városainak fejlesztése, üzemeltetése térinformatikai ökoszisztémára épül.

  A tantárgy átfogó képet nyújt a térinformatikai modellek sajátosságairól és a műszaki gyakorlatban alkalmazott alapvető térinformatikai eljárásokról. Az online formában lebonyolításra kerülő laborgyakorlatokon keresztül a hallgatók megismerkednek  az urbanisztikai vizsgálatokban alkalmazott  infratsrukturális, szocio-ökonómiai és környezeti adatokra épülő megjelenítési, elemzési technikákkal.