Építészettörténet 5 - BMEEPETA501


 • Építészettörténet 5. XIX. század - BMEEPETA501

  Előadók: Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes, Dr. Kalmár Miklós

  Tárgyfelelős: Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes

  A tantárgy kimérete: 3 kredit, hetente 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat, előadások: szerda 8-10, gyakorlatok kéthetente szerda 10-12


  Követelmény: félévközi jegy


  A tárgy célja, hogy az építészettörténet témakörén belül a „hosszú” XIX. században kialakuló polgári építészetet (a historizmust), annak átalakulását (a századfordulót), és a klasszikus modern építészetben való beteljesedését, mint folyamatot mutassa be. Tekintettel a történelmi távolság rövidségére, a téma tárgyalása a modern építészet kialakulásának szempontjait tartja tiszteletben. Ennek érdekében, az alkalmazott módszer az ismert funkció–szerkezet–forma összefüggéseinek tanulmányozását követi.

  Az előadások az általános építészeti folyamatok leírására törekszenek. Vizsgálódásainak előterébe helyezi az adott kor társadalmilag meghatározott elvárásait, az építőtechnika, a technológia intenzív fejlődését, valamint az építészeti formálás aktuális módszereit. A választott példák rendszere a városi mértékű alkotásoktól a részletmegoldásokig terjed. Területileg főleg Európára koncentrál, de a szükséges kitekintés végett más földrészek eseményeit is tárgyalja.

  A rajzi feladatok készítésével a hallgatók megismerik a klasszikus, romantikus és egyéb historizáló építészeti módszereket, a valamikori historizálás megszűnésének, a századforduló mozgalmainak, a modern felfogás megjelenésének sajátosságait. A gyakorlatok további célja az általános építészi képességek elmélyítése, a történeti építészet értékeinek megismerése és felismerésének gyakorlása.