Akadálymentes külső terek - BMEEPUI0920  • A tantárgy célja, hogy modellezze a valós tervezői folyamatokat úgy, hogy a későbbi építőtábor, építéshelyi gyakorlatot is előkészítse. Ez – a tervezés elméleti hátterét megadó – szemináriumból és tervezési gyakorlatból áll.

    Közös programalkotási és közös tervezési alkalmat, workshopot szervezünk. A félév folyamán egyénileg vagy csoportban közterületi alkotásokhoz készül terv. Az elemző és tervező munkát az oktatók rendszeres konzultációs lehetőséggel segítik.

    Konzulensek és együttműködő partnerek: Varga Imre építész, Gyenes Flóra tájépítész, és különböző feladatok, vázlattervek bírálatához meghívott konzulensek.