Kortárs építészettörténet ME - BMEEPETM101


  • KORTÁRS ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET ME - BMEEPETM101    Tárgyfelelős előadó: Dr. Vukoszávlyev Zorán

    A tantárgy kimérete: előadás / 3 kredit

    Követelmények: vizsga

    A kurzus célja áttekintést adni a 20. század építészetéről a századforduló premodern stílusaitól a modern építészet megjelenésén és kibontakozásán keresztül, a későmodern és posztmodern építészet mozgalmain túl az ezredforduló kortárs tendenciáin és jelentősebb építészalkotóinak munkásságán keresztül. A kurzus hangsúlyos feladata a nemzetközi irányzatok hazai megjelenésének bemutatása és a sajátos környezetből létrejött kortárs tendenciák értékelő ismertetése.