Városi, társadalmi innovációk - BMEEPUI0907 • Tárgyfelelős: Dr. habil Alföldi György DLA
  Oktatók: Dr. habil Alföldi György DLA, Bokányi Imre, Kurucz Olívia, Bene Bence,
  Heti óraszám: 2
  Kredit­érték: 2
  Követelmény: félévközi jegy

  A szabadon választható tárgy” a városi – települési térben megjelenő nemzetközi és magyar innovatív társadalmi kísérleteket mutatja be. Ez a kurzus az UFLab” (uflab.org.hu) gondolkodásával azonos nyomon halad, annak munkáját egészíti ki, de önálló tematikával.

  A fizikai környezet fejlődése, a világban zajló szélsőséges gazdasági folyamatok hatására elakadt, miközben különösen a fejlődő térségekben egyre erősebb az igény a javulásra, gondoljunk itt a leromlott és hiányos lakásrendszerekre (slumok, lakáshiány), a közterületek szerep változására vagy akár a COVID hatására, vagy a klímaváltozás és a társadalmi változások közötti interakciókra.

  A klimaváltozás sok terhet ró a városokra/településekre, de a közösségekre és egyénekre is. A leszakadó térségekben a klímaváltozás hatásait csökkentő szabályozások különösen élesen jelennek meg, nagy terhet jelentenek a családoknak és a településeknek, bár az új szabályok országosan fontosak. Milyen megoldásokat lehet ezekben a térségekben felvetni?

  A közösségek feladata egyre jelentősebbé válik. A körkörös gazdaság vagy a közösségi energia megoldások szerepe az egyes települések életében egyre jelentősebb. A dinamikus társadalmi átalakulások mindenképpen igénylik a változást, miközben az intézményes társadalom egyre kevesebb szerepet tud felvállalni, és erőforrást biztosítani, felértékelődött a jelentősége a helyi közösségek szerepvállalásainak, az eltékulturális és gazdasági karakterrel rendelkező rétegek egymás mellett élésének. A városi – települési környezetben zajló újszerű társadalmi-gazdasági innovációkat, közösség fejlesztés, vállalkozás élénkítés, szegény emberek lakhatását segítő önkéntes akciókat beavatkozásokat ismerteti meg a hallgatókkal. Az órán a helyzetek alapján közösen (tanár, meghívott szakember és hallgató) alakítunk ki megoldási javaslatokat vagy létező újszerű példákat (kutatás – kritika – kísérlet – kreatív).

  Példákat mutatunk: (a) Társadalmi bevonás (együtt a közösséggel a tervezéstől a megvalósításon át a fenntartásig), (b) Közösségfejlesztés; (c) Lakhatás (magyar és nemzetközi példák; önkéntes építések, szociális lakásépítési projektek, lakásfoglalások); Közösségek képessé tétele a gazdasági és társadalmi leszakadás elkerülésére (a települési környezetben megjelenő és a közösség mindennapi életét segítő akciók, stratégiák és innovációk).

  Az órán mikro beavatkozási lehetőségek felvetésével is foglalkozunk, a helyi kis közösségi (kutatás-gamifikálás-tervezés-csinálás) akciókkal. Reagál tárgy a 2020-ban lezajló változásokra (járvány, gazdasági változások) is és lehetséges visszajövetelre.