Tanszéki terv ME ET - BMEEPETM111


 • Tanszéki Terv ME ET


  Előadó: Zsembery Ákos, Halmos Balázs

  Tárgyfelelős: Zsembery Ákos

  A tantárgy kimérete: gyakorlat / 6 kredit

  Követelmény: féléves terv

  TÁRGYLEÍRÁS

  A tárgy tanszéki keretek között, a komplex tervezéshez hasonló alapállással és szemlélettel kínál kis hallgatói létszámnak (max. 16 fő) egy félévre egy-egy tervezési feladatot, vagy alkalmanként tervezési feladatokat. A tanszék profiljának megfelelően a tantárgy programjában nagy hangsúlyt kap a történetiség, és az értékvédelmi szemlélet: a tervezési helyszínnel összefüggésben például annak tágabb és szűkebb környezete, a hely történetiségében is feltáruló kontextuális karaktere, a tervezési feladat vonatkozásában például a meglévő épületek megtarthatóságának szempontjai, a műemléki értékek megismerésével és megóvásuk szem előtt tartásával.

  A féléves feladat nem csak új épület tervezése lehet, hanem meglévő épület helyreállítása, felújítása, rekonstrukciója is. A feladatok kapcsán az építészettörténeti és műemléki kutatás, értékelés, vizsgálat módszertana, valamint egy adott épület építési periódusainak kérdése is fontos szerepet kap.


  Department’s Design 3

  The DD3 subject offers to the students design works with the same approach of Comprehensive Design subject but in groups small in numbered. Accordingly to the Department’s profile designing in historical environment and sites are highlighted, attentive the contextuality, the historic caracteres and monumental values. The project not only can be the design of a new building but even the restoration or reconstruction of a monument as well. In every case is essential the cognition of historical periods of the site and the methodology of monumental research and design.