Műemlékvédelem TM - BMEEPETM2T1


 • Előadó: Mezős Tamás

  Tárgyfelelős: Mezős Tamás

  A tantárgy módja és kimérete: előadás, 2 kredit

  Követelmény: vizsga

  A tárgy célja az épített örökség védelmével összefüggő elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. A félév során részletesen tárgyaljuk a műemlékvédelem elmúlt több mint 200 éves egyetemes és hazai történetét, a műemlékvédelmi elvek kialakulásának folyamatát és az építész feladatait történeti, esztétikai és építészeti értékek megóvásával kapcsolatban. A tárgyalás módszere a történeti helyreállítások elemzése, az adott kor elméleti bázisán. Különös figyelmet kell fordítani az elmúlt 200 év elméleti irodalma legfontosabb megállapításainak a megismertetésére, és különösen szükséges ez a XX. század második felére kialakuló műemlékvédelem elmélet megértése érdekében. Ez részben a korai angol elmélet, Morris, Ruskin és Pugin munkásságának a megismerését jelenti. A francia irodalomból mindenek előtt Viollet-le-Duc purista szemléletű helyreállítás koncepciójának a tárgyalását mutatjuk be. Német nyelvterületen Goethe, Riegel, Dvorak és Georg Dehion elméleti munkásságát értékeljük. Hugo von Ritgen működése Wartburgban a vár helyreállításánál radikális szakítást jelent a Rajna vidéki romantikus vár restaurálások szemléletével szemben. Itáliában Camillo Boito, Gustavo Giovannoni és Cesare Brandi publikációi. A nemzetközi törekvések bemutatása az egységes műemléki elvek kialakítása érdekében, az ICOMOS és az UNESCO működésének jelentősége a műemlékvédelemben. Az európai műemlékfelfogáson kívüli megfontolások.

  A műemlékvédelem gyakorlata keretében tárgyaljuk a helyreállításokat megelőző inventarizáció fontosságát, a műemléki védelem értékfeltáró tevékenységét, a műemléki topográfiai munka jelentőségét. A helyreállításokat megelőző kutatási feladatokat, a kutatási eredmények értékelése, az építési periódusok értelmezése a tervezés előkészítése során. Bemutatjuk a műemléki tervezés elvi alapjait és a tervezés folyamatát, különös tekintettel a rom emlékek bemutatásánál felmerülő építészeti feladatok sokoldalú elemzésére.

  A település méretű műemlékvédelem kialakulása a II. világháború utáni Európában és Magyarországon téma zárja a félév előadásait.