Építészettörténet alapszigorlat - BMEEPETO699


 • ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET ALAPSZIGORLAT - BMEEPETO699


  Előadók/vizsgáztatók: A tanszék tárgyelőadói és oktatói

  Tárgyfelelős: Krähling János

  Heti óraszám: -

  Kredit pont: -

  Követelmény: szigorlat

  Rövid tárgyleírás:

  A szigorlat az új képzés hallgatói számára kötelező tárgy. Teljesítéséhez az Építészettörténet 4. – Újkor (BMEEPETA401) és az azt megelőző építészettörténet tárgyak teljesítése szükséges. A szigorlati témák és minimumkérdések az Építészettörténet 1 - 4. tantárgyak anyagára épülnek, listájuk a tanszéki hirdetőfelületeken érhető el.