Tervezéselmélet - BMEEPETO921


 • Tervezéselmélet BMEEPET0921


  TERVEZÉSELMÉLET BMEEPET0921

  Előadó: Pazár Béla DLA

  Tárgyfelelős: Pazár Béla DLA

  A tantárgy kimérete: 2 kredit, hetente két óra előadás, 

  szerda 14:15-16:00 K 275

  Követelmény: írásbeli vizsga  TANTÁRGY LEÍRÁS

  Az építészeti tervezés előre gondolkodás, előre látás, döntéseit az építők valósítják meg, és e döntések hosszú időre, sok-sok ember életére lesznek jó, vagy rossz hatással. A folyamat a kognitív gondolkodás, valamint a tér látó érzékelés és emlékezet alkotó mozzanatainak párbeszéde. A tervezéselmélet a teória görög szó eredeti értelme szerint szabad és érdek nélküli elmélkedés erről a kétoldalú gyakorlati tevékenységről, ennek állandó kritikus és önkritikus szemlélete, vizsgálata. Különbözik az építészet jelenségeit magyarázó hipotézisektől, ideológiáktól, doktrínáktól, stratégiáktól és apológiáktól. Nem tervezési módszer, mert nem csak a tervezés hogyanjáról, hanem miértjéről is gondolkodik. A tervezés elméletben a technika, és az építészet története nem, mint a tudomány változó szabályrendszerei szerint gyűjtött és elkülönített ismeretanyag jelenik meg, hanem mint a tervezési folyamat forrása, hajtóereje. A tantárgy célja, hogy a diplomaterv elkészítése előtt álló hallgatók átfogó történeti, elméleti ismeretek, és ezeket már alkotó módon alkalmazó tervezési gyakorlati készségek birtokában, történeti, elméleti és gyakorlati példák elemzése során ismerjenek rá az alkotó és reflektív folyamatok működésére, azok kölcsönhatására, és ezzel megtegyék az első lépéseket az önálló, alkotó látás, emlékezés, valamint a kritikus és önkritikus gondolkodás készségének elsajátítására. Fentiek szellemében az előadások nem a nemzetközi szakirodalomban használt „design theory” vagy „theory of design” témakörből kiválasztott, többé-kevésbé aktuális, ám rendszerint gyorsan elavuló szövegeket ismertetik, nem egyszerűen e téma történetét mutatják be, jóllehet rendszeresen hivatkoznak az építészettörténet és elmélet neves szerzőire. Az előadások csak olyan épületekre hivatkoznak, amelyeket a hallgatóknak tanulmányaikból ismerniük kell. Az előadásokhoz ajánlott olvasmányok kapcsolódnak, amelyek különböző megközelítéssel gondolkodnak az építészetről: az építészet, mint gesztus, az építészet, mint mediáció, és az építészet, mint megélt tér.

  Tantárgy teljesítésének feltételei: kötelező részvétel az előadásokon, ezután sikeres írásbeli vizsga, amely az írásban kidolgozott kilenc témára épül.

  Tematika:

  1.         2022.09.07.                          Bevezetés, tervezés, történet, elmélet

   2.          2022.09.21.                        Hit és kísérlet

   3.         2022.09.28.             Technika, kultúra, hagyomány

   4.         2022.10.05.             Jelentés és jelenlét

   5.         2022.10.12.             Idő és építészet

   6.         2022.11.02.             Itt és most az építészetben

   7.         2022.11.09.             Klasszikus és modern az építészetben            

   8.         2022.11.16.             Továbbépítés

   9.         2022.11.23.             Arány, kompozíció, emlékezet  

  10.        2022.11.30.                        Összefoglalás

   

  Ajánlott irodalom:

   

  Paul Valéry: Eupalinosz vagy az építész

  „Két párbeszéd” című kötetben Gondolat Kiadó Budapest 1973

   

  Bart Verschaffel: Architecture is (as) a gesture

  Quart Publishers Luzern 2001

   

  Ignasio Sola Morales: Mediations in Architecture and in Urban Landscape

  Quart Publishers Luzern 2001

   

  Juhani Pallasma: Space, Place Memory and Imagination

  Routledge New York 2008