Tervezéselmélet - BMEEPETO921


 • Tervezéselmélet BMEEPET0921


  x


  Előadó: Pazár Béla DLA

  Tárgyfelelős: Pazár Béla DLA

  A tantárgy kimérete: 2 kredit, hetente két óra előadás, 

  szerda 14:15-16:00 K 275

  Követelmény: írásbeli vizsga

  Az építészeti tervezés előre gondolkodás, előre látás, döntéseit az építők valósítják meg, és e döntések hosszú időre, sok-sok ember életére lesznek jó, vagy rossz hatással. A folyamat a kognitív gondolkodás, valamint a tér látó érzékelés és emlékezet alkotó mozzanatainak párbeszéde. A tervezéselmélet a teória görög szó eredeti értelme szerint szabad és érdek nélküli elmélkedés erről a kétoldalú gyakorlati tevékenységről, ennek állandó kritikus és önkritikus szemlélete, vizsgálata. Különbözik az építészet jelenségeit magyarázó hipotézisektől, ideológiáktól, doktrínáktól, stratégiáktól és apológiáktól. Nem tervezési módszer, mert nem csak a tervezés hogyanjáról, hanem miértjéről is gondolkodik. A tervezés elméletben a technika, és az építészet története nem, mint a tudomány, változó szabályrendszerei szerint gyűjtött és elkülönített ismeretanyag jelenik meg, hanem mint a tervezési folyamat forrása, hajtóereje. A tantárgy célja, hogy a hallgatók történeti, elméleti és gyakorlati példák elemzése során ismerjenek rá az alkotó és reflektív folyamatok működésére, azok kölcsönhatására, és ezzel megtegyék az első lépéseket az önálló, alkotó látás, emlékezés, valamint a kritikus és önkritikus gondolkodás készségének elsajátítására.

  Tantárgy teljesítésének feltételei: sikeres írásbeli vizsga, amely az írásban kidolgozott kilenc témára épül.

  Tematika:

   1.       Bevezetés, tervezés, történet, elmélet.

   2.       Hit és kísérlet.

   3.       Technika, kultúra, hagyomány, haladás

   4.        Jelentés és jelenlét.

   5.        Idő és építészet.

   6.        Itt és most.

   7.        Klasszikus és modern.            

   8.        Továbbépítés.

   9.         Arány, kompozíció, emlékezet.