Kortárs város: beépítés és térhasználat - BMEEPUIQ701


 • Kortárs város: beépítés és térhasználat / 2022 ősz


  tantárgykód (kredit) / BMEEPUIQ701
  oktató / Benkő Melinda habil PhD
  helye a képzésben / 7. félév
  tantárgyadatlap / LINK

  TÁRGYLEÍRÁS:

  Épületekből összeálló beépítéseket tervezünk, melyek azonban külső tereink is meghatározzák. A várost, ahol élünk. A tantárgy mindkét városi alapösszetevőre figyel, a kortárs tervezéselméletek és térelméletek egymással „feleselő” kritikai áttekintésére vállalkozik. A telek, tömb és városnegyed beépítésének alaktani, mennyiségi és esztétikai kérdéseit helyezi előtérbe, azonban ezt a hogyan tervezünk és építünk építészeti megközelítést a használt, érzékelt, megélt tereket kutató, más diszciplínákban egyre erőteljesebben jelenlévő térelméletek miértjeivel veti össze. Célja, hogy a tervezői gyakorlatban tudatosan hasznosítható olyan elméleti alapokat adjon, melyeknél a városhasználók szempontjai is jelen vannak. A szeminárium jellegű elméleti órák hazai és nemzetközi idegen nyelvű szakirodalomra, kortárs projektelemzésekre és budapesti bejárásokra támaszkodnak. Szópárok mentén, mint a hard / soft, épített / természetes, köz / magán, Itt / ott, fent / lent, kint / bent, zárt / nyitott, stb. épülnek egymásra az órák, melyek segítik a város sokféleségének megértését és felelős alakítását.