Kutatás és programalkotás / korszerű technológiák - BMEEPUIQ712


  • tantárgykód ( kredit) / BMEEPUIQ712 (4)
    oktató Kádár Bálint PhD
    helye a képzésben / 7. félév

    TÁRGYLEÍRÁS:

    A tantárgya célja, hogy eszköztárat és programalkotási metodikát adjon a hallgatók kezébe, hogy egy tervezési feladat esetében meg tudják ismerni az épület léptékén túlmutató települési, táji rendszereket és társadalmi folyamatokat, és képesek legyenek ezeket elemezni, majd tervezési kérdésekké alakítani. A tárgy bemutatja, hogy miként tudnak a különböző adatforrások, adatelemzési módszerek és adatalapú  tervezési eszközök biztos támpontokat adni komplexebb környezetek tervezési feladatainál. A hallgatók gyakorlati feladatokkal, a párhuzamosan futó projekt- tárgyukhoz kapcsolódva alkalmazzák a legkorszerűbb tervezést támogató szoftvereket. Megismerkednek a hálózatkutatás városi és építészeti terekre vonatkoztatható ágaival, a hálózatkutatás alapjaival és egyes specializált városépítészeti eszközeivel, mint például a Space Syntax metódus. A hallgatók megismerkednek a Big Data fogalmával és építészeti, városépítészeti vonatkozásaival, a különböző adatelemzési lehetőségekkel, az ebben segítő társszakmákkal és segédprogramokkal, különös tekintettel a városi rendszerek által begyűjtött, illetve a közösségi médiában keletkező adathalmazokra.