Magyar városok / településkultúra és városépítészet - BMEEPUIQ802


 • MAGYAR VÁROSOK / TELEPÜLÉSKULTÚRA ÉS VÁROSÉPÍTÉSZE / BMEEPUIQ802

  Tárgyfelelős: KISSFAZEKAS Kornélia PhD

  További előadók: Bertyák Ágnes, Balizs Dániel PhD; Kádár Bálint PhD; Körner Zsuzsa PhD;  Wettstein Domonkos PhD;

  Kreditpont értéke: 3

  Szerdánként 12.15-től  - 390.terem

  TEAMS LINK


  RÖVID TEMATIKA:

  A kurzuson számos meghívott előadó közreműködésével a magyar várostörténet és városépítészet legmeghatározóbb korszakairól lehet hallani, elsősorban a mai történések kontextusában. A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a magyar településrendszer jellemzőit, kialakulását, az azt befolyásoló tényezőket, környezetformáló tevékenységeket valamint a jellegzetes magyar morfológiai, településképi és alaprajzi sajátosságokat.

  Főbb témák: Magyarország a városhálózat-alakító földrajzi adottságai (várostörténet/városmorfológia/településhálózat); Budapesti bérháztörténet, Modernista rekreációs építészet a Balaton mentén, Városépítészeti tendenciák az államszocializmus idején (szocreál/szocmodern/posztmodern); A városi turizmus térbeli mintázatai Budapesten;

  A kurzus gyakorlati óráinak témája, egyben a félév elfogadásának feltétele  egy településelemzési feladat elkészítése.


  tantárgyadatlap / LINK

  tantárgy hirdetmény / LINK